Motywowanie jako istotny element zarządzania firmą na przykładzie firmy Ever Cleaning sp. z o.o.

Autor

  • Michał Wajerak Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  • Sylwia Kowalska-Myśliwiecka Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2022.134.162

Słowa kluczowe:

satysfakcja, zadowolenie , system motywacyjny

Abstrakt

Cel. Celem badań była analiza i charakterystyka narzędzi motywowania pracowników w firmie Ever Cleaning sp. z.o.o, a także opinii badanych pracowników na temat dostosowania narzędzi motywowania do potrzeb pracowników, zróżnicowania tych narzędzi oraz ich skuteczności.

Metody. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankietyzacji przy zastosowaniu autorsko przygotowanego narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz ankiety składał się z 10 pytań merytorycznych oraz dodatkowych pytań metryczkowych. W badaniu wzięło udział 80 respondentów. Zebrany materiał został poddany analizie statystycznej z wykorzystaniem narzędzi ilościowych oraz testu korelacji χ2 dla zbadania relacji korelacyjnych pomiędzy danymi. Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu Microsoft Excel.

Wyniki. Charakterystyka i ocena zadowolenia pracowników z systemu motywacyjnego w firmie Ever Cleaning sp. z.o.o. wykazała, że istniejący system motywacyjny wykorzystujący czynniki płacowe, pozapłacowe i niematerialne wpływa na satysfakcję z pracy i dobre oceny zarządzania zasobami ludzkimi.

Wnioski. Systemy motywacyjne stosowane w firmie Ever Cleaning sp. z.o.o.  wpływają na zadowolenie pracowników ze swojej pracy, którzy tym samym wnoszą pozytywny wkład w realizację celów organizacji. Przeprowadzone badanie skupiało się nie tylko na tym, jakie motywatory determinują satysfakcję z pracy, ale także na tym, jakie czynniki motywacyjne sprzyjają osiąganiu potencjału zadowolenia, wskazując jak organizacje mogą działać w skutecznej i efektywnej realizacji tego zadania.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogramy autorów

Michał Wajerak - Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Student Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku Zarządzanie. Zainteresowania naukowe - Zarządzanie zespołem, zarządzanie strategiczne, controlling

Sylwia Kowalska-Myśliwiecka - Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Sylwia Kowalska-Myśliwiecka  - Doktor nauk humanistycznych, socjolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Od 2007r. wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z: zarządzania zasobami ludzkimi, EMBA, psychologii biznesu i zarządzania, psychologii społecznej. Od 2020r. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych WSNS. Moje zainteresowania to socjologia organizacji i psychologia zarządzania.

Bibliografia

Graa, A., Abdelhak, S. (2016). A review of branding strategy for small and medium enterprises. Acta Oeconomica Universitatis Selye (5), strony 67-72.

Amberg, J.J., McGaughey, S.L. (2019). Strategic human resource management and inertia in the corporate entrepreneurship of a multinational enterprises. International Journal of Human Resource Management (30), strony 759-793.

Anwar, P.M., Budi, I. (2018). The influence of job satisfaction and motivation on the employee performance at PT. Era Media Informasi. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1(4), strony 453-471.

Surel, D. (2020). Key factors influencing the motivation of employees. Akademia Zarządzania 4(2), strony 8-26.

Bernardi, A. (2019). The capability approach and organizational climate as tools to study occupational health and safety. Insights into Regional Development 1(2), strony 155-169.

Mabaso, C.M., Dlamini, B.I. (2017). Impact of compensation and benefits on job satisfaction. Research Journal of Business Management 11, strony 80-90.

Dziuba, S.T., Ingaldi, M., Zhuravskaya, M. (2020). Employees'job satisfaction and their work performance as elements influencing work safety, System Safety: Human – Technical Facility – Environment – CzOTO 1(2), strony 18-25.

Lange, T. (2021). Job satisfaction and implications for organizational sustainability: a resource efficiency perspective. Sustainability.

Beck-Krala, E., Tarczoń, E., Masłyk, T. (2017). Employee satisfaction with tangible and intangible rewards. Polish Journal Of Management Studies 2(16), strony 17-27.

Pobrania

Opublikowane

2022-08-30

Jak cytować

[1]
Wajerak, M. i Kowalska-Myśliwiecka, S. 2022. Motywowanie jako istotny element zarządzania firmą na przykładzie firmy Ever Cleaning sp. z o.o. Ogrody Nauk i Sztuk. 12, 12 (sie. 2022), 134–162. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2022.134.162.