Nadzieja na wolność - działalność konspiracyjna Władysława Musialika ps. „Bolesław” (1913-1996)

Autor

  • Alicja Adamus Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2022.69.80

Słowa kluczowe:

Konspiracja, Armia Krajowa, Polskie Państwo Podziemne, Żołnierze Wyklęci

Abstrakt

Cel. Niemniejszy artykuł jest próbą ukazania współczesnemu społeczeństwu trudów życia oraz rozmiaru podejmowanego na co dzień ryzyka, przez osoby działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, poprzez przedstawienie rysu biograficznego Władysława Musialika „Bolesława” ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności niepodległościowej w szeregach Polskiego Państwa Podziemnego.

Omówione koncepcje. Autorka przedstawiła losy życiowe Władysława Musialika ps. „Bolesława”, w głównej mierze skupiając się na jego działalności konspiracyjnej, która rozpoczęła się we wrześniu 1939 roku, a trwała nieustanie do 1947 roku. Przedstawione zostały również najważniejsze akcje dywersyjno-wywiadowcze, w których bohater niniejszej rozprawy brał udział.

Wyniki i wnioski. Poprzez poznanie historii Władysława Musialika oraz podwładnych mu żołnierzy, zaobserwować można realia życia w okupacyjnej rzeczywistości, trud podejmowanych decyzji oraz odpowiedzialność spoczywającą na barkach żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Obraz okupowanej polski zaprezentowany przez autorkę ukazuje również wewnętrzną walkę i rozdarcie żołnierzy Armii Krajowej, którzy w 1945 roku zostali zawezwani do ujawniania się.

Wartość poznawcza. Najwyższą wartość poznawczą artykułu stanowią niewykorzystane do tej pory źródła Archiwalne, które wprowadzają nowe, nieznane wcześniej fakty z życia Władysława Musialika „Bolesława”. Dzięki nim, biografia znaczącej historycznie jednostki została uzupełniona i można uznać ją za kompletną.  

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Alicja Adamus - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwerystetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Czestochowie, pracownik Archiwum Państwowego w Częstochowie na stanowisku starszy archiwista. Główne zainteresowania oscylują w okół historii polski XX wieku, w szczególności historii Polskiego Państwa Podzimnego i konspiracyjnych organizacji działających podczas II wojny światowej. 

Bibliografia

Bibliografia:

Źródła:

Archiwum Państwowe w Częstochowie, 8/240 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koziegłowach, sygn. 45.

Archiwum Państwowe w Częstochowie, 8/1003 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Częstochowa. Sygn.676: Władysław Musialik.

Opracowania:

Duraczyński E. (1989). 16 Przywódcy podziemnego państwa polskiego przed sądem moskiewskim. Warszawa: Wydawnictwo „ALFA”.

Durka J. (2005). Oddział Władysława Musialika „Bolesława” w latach 1939-1947. Z dziejów polskiego podziemia niepodległościowego, Zeszyty Historyczne WiN-u, (24), strony 87-102.

Gała A.W. (1999). 50 lat niepodległościowych działań zbrojnych na ziemi częstochowskiej 1906-1956. Szkice i dokumenty, t. 2. Częstochowa: Wydawnictwo WOM.

Markert W. (2012). Generał broni Władysław Anders 1892-1970. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Mastalski L. (2012). 7 Dywizja Piechoty 1018-1939. Częstochowa: Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum Instytutu.

Musialik W. „Bolesław”. (1998). Krótki zarys działalności grupy dywersyjnej „Bolesława”. W: W. Zaleski (red.) Działania zbrojne i konspiracja na ziemi częstochowskiej w latach 1939–1947, s. Częstochowa 1998, s. 92-104.

Ney-Krwawicz. (1992). Komendanci Armii Krajowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne.

Piotrowski S. (1979) Bitwa pod mokrą. Częstochowa: Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie

Rawski T., Sobczak K., Tarczyński M. (1985). Walka i zwycięstwo. Wkład narodu polskiego w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami 1939-1945. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Strzembosz T. (2000). Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 1939–1945. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.

Śmietanka-Kruszelnicki R. (2002). Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945–1948. Kraków: Instytut Pamięci Narodowej.

Walichnowski T. (1987). U źródeł walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce. Warszawa: Książka i Wiedza.

Woźniczka Z. (1990). Podziemie niepodległościowe w Polsce w latach 1944–1947 (zarys problemu). Wiadomości Historyczne (3), s. 103–123.

Złotkowski D. (2021). Pamiętnik pisany na wojnie o sprawach codziennych Wacław Aleksander Gdesz. Częstochowa: Wydawnictwo UJD.

Pobrania

Opublikowane

2022-08-30

Jak cytować

[1]
Adamus, A. 2022. Nadzieja na wolność - działalność konspiracyjna Władysława Musialika ps. „Bolesław” (1913-1996). Ogrody Nauk i Sztuk. 12, 12 (sie. 2022), 69–80. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2022.69.80.