Wpływ techniki pisania na zapamiętywanie informacji

Autor

  • Aleksandra Sanigórska Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław
  • Monika Kaźmierska Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2021.119.126

Słowa kluczowe:

pismo ręczne, pismo komputerowe, pamięć, zapamiętywanie, kodowanie informacji, mnemotechniki

Abstrakt

Cel badania. Przedstawione badanie miało na celu sprawdzenie jakości zapamiętywania w zależności od zastosowanych technik pisania. Przewidywano przewagę ręcznej techniki pisania nad komputerową.

Metody badań. Przeprowadzona została analiza porównawcza grup piszących ze słuchu ręcznie oraz na klawiaturze komputera. W badaniu wzięło udział 68 osób w wieku 20–46 lat, byli to głównie pracownicy banku uczestniczący w szkoleniach firmowych. Grupy były równoliczne, a przydział do danej grupy był przypadkowy. Testowano pamięć semantyczną badanych za pomocą nagranego tekstu, który został odtworzony w ujednolicony sposób. Uwzględniono czas potrzebny na zakodowanie informacji, prosząc badanych o rozwiązanie anagramów niezwiązanych z zadaniem głównym. Poziom zapamiętanych informacji był sprawdzany za pomocą testu wiedzy, który zawierał pytania z możliwością jednokrotnego wyboru.

Wyniki badań. Analiza wykazała różnicę między grupami ze względu na ilość odpamiętanych informacji na granicy istotności statystycznej. Grupa pisząca ręcznie uzyskała wyniki wyższe niż grupa pisząca na komputerze. Nieoczekiwanie, statystyki wykazały średnio niższy wynik osób deklarujących znajomość i korzystanie z mnemotechnik, niż osób, które tego nie deklarowały.

Wnioski. Pismo ręczne angażuje pamięć wzrokowo-motoryczną. Oprócz tego ze względu na dłuższy czas potrzebny do zapisania danej frazy przetwarzanie informacji trwa dłużej i angażuje dodatkowe procesy motoryczne. Wszystko to składa się na lepsze zapamiętywanie. Zastosowanie testu swobodnego przypominania, jak miało to miejsce w niektórych przytoczonych badaniach, mogłoby uwidocznić wykazaną różnicę.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogramy autorów

Aleksandra Sanigórska - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Studentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Realizuje specjalność z psychologii klinicznej. Jej zainteresowania naukowe są różnorodne. Mieści się w nich pamięć, ale również stres i jego konsekwencje oraz uzależnienia.

Monika Kaźmierska - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Studentka Psychologii na Uniwersytet Wrocławski. Realizuje specjalność z psychologii klinicznej.

Bibliografia

Aragón-Mendizábal, E., Delgado-Casas, C., Navarro-Guzmán, J.-I., Menacho-Jiménez, I., Romero-Oliva, M.-F. (2016). A comparative study of handwriting and computer typing in note-taking by university students. Comunicar, 24 (48), 101–107.

Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4 (11), 417–423.

Beck, K. M. (2014). Note taking effectiveness in the modern classroom. The Compass. Arcadia University Scholary Journal, 1 (1).

Cunningham, A. E., Stanovich, K. E. (1990). Early spelling acquisition: writing beats the computer. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 159–162.

Lam, S. S., McBride, C. (2018). Learning to write: the role of handwriting for chinese spelling in kindergarten children. Journal of Educational Psychology. 110 (7), 917–930.

Li, J. X., James, K. H. (2016). Handwriting generates variable visual output to facilitate symbol learning. Journal of Experimental Psychology, 145 (3), 298–313.

Longcamp, M., Boucard, C., Gilhodes, J.-C., Anton, J.-L., Roth, M., Nazarian, B., Velay, J.-L. (2008) Learning through hand- or typewriting influences visual recognition of new graphic shapes: behavioral and functional imaging evidence. Journal of Cognitive Neuroscience, 20 (5), 802–815.

Maldarelli, J. E., Kahars, A. B., Hunt, S. C., Lockman, J. J. (2015). Development of early handwriting: visual-motor control during letter copying. Developmental Psychology, 51 (7), 879–888.

Meade, M. E., Wammes, J. D., Fernandes, M. A. (2019). Comparing the influence of doodling, drawing, and writing at encoding on memory. Canadian Journal of Experimental Psychology /Revue canadienne de psychologie experimentale, 73 (1), 28–26.

Peverly, S. T., Vekaria, P. C., Reddington, L. A., Sumowski, J. F., Johnson, K. R., Ramsay, C. M. (2013). The relationship of handwriting speed, working memory, language comprehension and outlines to lecture note-taking and test-taking among college students. Applied Cognitive Psychology, 27 (1), 115–126.

Piolat, A., Olive, T., Kellogg, R. T. (2005). Cognitive effort during note taking. Applied Cognitive Psychology, 19 (3), 291–312.

Pynte, J., Courrieu, P., Frenck-Mestre, Ch. (1991). Evidence of repeated access to immediate verbal memory during handwriting. European Journal of Psychology of Education, 6 (2), 121–125.

Waterman, A. H., Havelka, J., Culmer, P. R., Hill, L. J. B., Mon-Williams M. (2015). The ontogeny of visual-motor memory and its importance in handwriting and reading: a developing construct. Proceedings of the Royal Society B. 282 (1798).

Pobrania

Opublikowane

2021-08-26

Jak cytować

[1]
Sanigórska , A. i Kaźmierska, M. 2021. Wpływ techniki pisania na zapamiętywanie informacji. Ogrody Nauk i Sztuk. 11, 11 (sie. 2021), 119–126. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2021.119.126.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE