Skuteczność komunikatów perswazyjnych odwołujących się do bycia „dobrą matką”, skierowanych do matek dzieci w wieku przedszkolnym

Autor

  • Justyna Chochorowska Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
  • Maria Pius Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
  • Natalia Szymańska Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
  • Weronika Sielicka Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2020.62.70

Słowa kluczowe:

dobra matka, matka idealna, presja macierzyństwa, matczyna wina, poczucie winy u matek, skuteczność perswazji, wina a perswazja

Abstrakt

Cel badań. Celem badań było empiryczne sprawdzenie hipotezy, iż skierowany do matek komunikat perswazyjny, który wywołuje presję bycia dobrą matką, jest bardziej skuteczny niż taki komunikat, który nie wywołuje presji bycia dobrą matką.

Metody badań. W badaniu wzięły udział N=64 matki dzieci przedszkolnych, w wieku od 21 do 47 lat, posiadających od 1 do 4 dzieci, w wieku od 5 miesięcy do 20 lat. Badanie przeprowadzono w modelu eksperymentalnym. Dane zebrano za pomocą ankiety ewaluacyjnej dotyczącej materiału bodźcowego oraz wywiadu z osobami badanymi na temat treści komunikatów perswazyjnych.

Wyniki badań. Uzyskane dane wykazały, że materiał bodźcowy, który zawierał komunikat odwołujący się do bycia dobrą matką, okazał się średnio bardziej skuteczny, niż nieodwołujący się do bycia dobrą matką. Wyniki analizy testem U Manna-Whitney’a wykazały jednak, że różnice między grupami nie są istotne statystycznie, w związku z czym podjęto się analizy jakościowej wypowiedzi osób badanych na temat treści komunikatów. Analiza statystyczna danych jakościowych przy użyciu testu chi-kwadrat nie wykazała istotności statystycznej.

Wnioski. Wyniki nie potwierdzają przyjętej hipotezy. Komunikat perswazyjny, odwołujący się do bycia dobrą matką, nie był bardziej skuteczny, niż komunikat nieodwołujący się do bycia dobrą matką. Możliwymi wyjaśnieniami uzyskanego efektu są model dwutorowości perswazji (Petty, Cacioppo, 1990) oraz wpływ emocji na skuteczność komunikatu perswazyjnego (Leventhal, 1970). Chociaż wyniki uzyskane w eksperymencie nie potwierdziły przyjętej hipotezy, mimo wszystko sugerują, że warto kontynuować badania w tym zakresie, nie posługując się jedynie kwestionariuszem i wywiadem ustrukturyzowanym, ale mierząc rzeczywiste zachowania osób badanych.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogramy autorów

Justyna Chochorowska - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania skupiają się wokół tematu rodzicielstwa, zwłaszcza lęku przedporodowego kobiet i mężczyzn. 

Maria Pius - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Studentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowana głównie zagadnieniami psychologii klinicznej i społecznej, zwłaszcza psychologii miłości.

Natalia Szymańska - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Studentka psychologii (2016-2021, Uniwersytet Wrocławski). Realizuje specjalność z psychologii klinicznej i wychowawczej dzieci i młodzieży. Jej zainteresowania obejmują także zagadnienia związane z rolami rodzicielskimi, problemami rodzin adopcyjnych, teorią przywiązania oraz neuropsychologią.

Weronika Sielicka - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Studentka Psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z wpływem społeczeństwa na macierzyństwo.

Bibliografia

Carlsmith, J. M. & Gross, A. E. (1969). Some effects of guilt on compliance. Journal of Personality and Social Psychology, 11(3), 232–239.

Douglas, S. J.& Michaels, M.W. (2004). The Mommy Myth: The Idealization of Motherhood and How It Has Undermined Women. New York: Free Press.

Hays, S. (1996). The Cultural Contradictions of Motherhood. New Haven: Yale University Press.

Hibbert, S., Smith, A., Davies, A.& Ireland, F. (2007). Guilt appeals: Persuasion knowledge and charitable giving. Psychology & Marketing, 24 (8), 723-742.

Howorth, C. (2017). „Motherhood Is Hard to Get Wrong. So Why Do So Many Moms Feel So Bad About Themselves?”. Time, vol 190, no 18. Pobrano, 26 kwiecień 2020, z: https://time.com/magazine/us/4989032/october-30th-2017-vol-190-no-18-u-s/

Johnston, D.D.& Swanson, D.H. (2006). Constructing the “Good Mother”: The Experience of Mothering Ideologies by Work Status. Sex Roles, 54, 509–519.

Leventhal, H. (1970). Findings and Theory in the Study of Fear Communications. Advances in Experimental Social Psychology, 5, 119-186.

Orenstein, P. (2001). Flux: Women on Sex, Work, Love, Kids and Life in a Half-Changed World. New York: Anchor Books Press.

Petty, R.E.& Cacioppo, J.T. (1990). Involvement and persuasion: Tradition versus integration. Psychological Bulletin,107(3), 367-374.

Sample, I. (2017). One Facebook ‘like’ is all it takes to target adverts, academics find. The Guardian. Pobrano, 4 czerwiec 2020, z: https://www.theguardian.com/science/2017/ nov/13/facebook-likes-targeted-advertising-psychological-persuasion-academics-research

Sutherland, J.A. (2006). "What Can I Do Different? What Could be Better? What Could You Do More?: Guilt, Shame and Mothering Dissertation” (Niepublikowana rozprawa doktorska), University of Akron, OH.

Sutherland, J.A. (2010). Mothering, Guilt and Shame. Sociology Compass, 4 (5), 310-321.

Warner, J. (2005). Perfect Madness: Motherhood in the Age of Anxiety. New York: Riverhead.

Winnicott, D. W. (1965/2018). The maturational processes and the facilitating environment. New York: Routledge.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-25

Jak cytować

[1]
Chochorowska, .J., Pius, M. , Szymańska, N. i Sielicka, W. 2020. Skuteczność komunikatów perswazyjnych odwołujących się do bycia „dobrą matką”, skierowanych do matek dzieci w wieku przedszkolnym. Ogrody Nauk i Sztuk. 10, (lip. 2020), 62–70. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2020.62.70.

Numer

Dział

TRANSGRESJA