W transkulturowym świecie edukacji – analiza kompetencji polskich studentów w konfrontacji z wyzwaniami programu Erasmus+

Autor

  • Igor Ganowicz
  • Wiktoria Moritz Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89AB, 60-568 Poznań, Polska

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2020.53.61

Słowa kluczowe:

kompetencje miękkie, Erasmus, Doświadczenie międzykulturowe

Abstrakt

Teza. Polscy studenci biorący udział w programie Erasmus+, posiadają deficyty w zakresie kompetencji miękkich.  

Omówione koncepcje. Opierając się na koncepcji Wrażliwości Międzykulturowej (Bennet, 1998), przeanalizowano wypowiedzi studentów  zebrane wśród polskich uczestników programu Erasmus+ pod kątem posiadanych przez nich kompetencji miękkich oraz ich braków, które sami wskazali. Ponadto, korzystając z dostępnych danych dotyczących liczby uczestników programu Erasmus+, wyekstrahowano najważniejsze dla nich umiejętności. Bazując na koncepcji dotyczącej tożsamości kulturowej (Boski, 2010) oraz różnic wynikających z odmiennych kultur, w których europejska młodzież poddaje się edukacji, dostrzeżono potrzebę przeprowadzenia zajęć dokształcających w zakresie kompetencji miękkich polskich studentów.  

Wyniki i wnioski. Analiza wypowiedzi, będących inspiracją do podjęcia dalszych działań związanych ze stworzeniem nowych strategii i unikatowego podejścia względem studentów decydujących się na wymianę międzynarodową, wykazała, że zdecydowana większość respondentów nie otrzymała odpowiedniego przygotowania związanego z kompetencjami miękkimi. Jako najbardziej pożądane, respondenci wymieniali takie kompetencje jak: odporność na stres, łatwość nawiązywania relacji/znajomości czy pewność siebie. Studenci wymieniali również wyzwania, które są dla nich najbardziej wymagające podczas wymiany w innym kraju. Patrząc na wyniki sondy przeprowadzonej wśród uczestników wymiany międzynarodowej oraz danych zebranych w grupie kilku tysięcy studentów (Joanna Dąbrowska-Resiak, 2015), można dostrzec nowy obszar do rozwijania, jakim jest deficyt kompetencji miękkich wśród polskich studentów.  

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. Zgromadzone informacje i wiedza pozwolą na skonstruowanie warsztatów, dzięki którym będzie można lepiej przygotować polskich studentów do kolejnych edycji programu Erasmus. Korzystając z podejść różnych teoretyków, jak np. Bhawuk, Bennet czy Pinto, można tworzyć warsztatowe formy pracy z młodzieżą, dzięki którym poprzez wzbogacenie posiadanych kompetencji będzie można wpłynąć na redukcję stresu przed wyzwaniami innego systemu edukacji. Umożliwia to tym samym studentowi bardziej efektywne skupienie się na czerpaniu korzyści z wymiany, ograniczając niepewność i napięcie związane z brakami w jego kompetencjach miękkich. 

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Wiktoria Moritz - Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89AB, 60-568 Poznań, Polska

studentka

Bibliografia

Boski, P. (2010). Międzykulturowe ramy zachowań społecznych. Wydawnictwo Naukowe: PWN, Warszawa.

Dąbrowska-Resiak, J., Jeżowski, M., Koźbiał, E., Łaboda, I., Miłoń, E., Nowacka, A., Pachocki, M., Piekarska, M., Szwałek, K., Wojciechowski, T. (2015). Raport 2015. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Bennet, M. (1998). Podstawowe koncepcje komunikacji międzykulturowej. Wybrane teksty. London: Intercultural Press.

Coroamă- Dorneanu, L-I., Urlica, A-A. (2018). The language class, an environment for developing soft skills [Zajęcia językowe jako środowisko dla rozwoju kompetencji miękkich]. Research Journal of Agricultural Science, 50 (4) 87-90.

Hofstede, G. (2000). Kultury i Organizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Narushima, M., Liu, J., Diestelkamp, N. (2018) Lifelong learning w dyskursie dotyczącym starzenia się: pozytywny efekt, wpływający na samopoczucie, zdrowie i wrażliwość. Ageing and Society, 2018, 651-675. Cambridge University Press.

Laal, M., Salamati, P. (2011). Lifelong learning; why do we need it? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, p.1

Németh, T., Marek, E., Hild, G., Csongor, A. (2020). Rozwój kompetencji międzykulturowych i językowych wśród studentów poprzez program Erasmus: wnioski oraz wprowadzone zmiany systemowe.. Journal of Languages for Specific Purposes, 7th Issue, March 2020 57-68.

Tissot, P. (2004.) Terminologia zasad kształcenia zawodowego. Wielojęzyczny słowniczek dla rozszerzonej Europy. Office for Official Publications of the European Communites, Luxembourg.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-25

Jak cytować

[1]
Ganowicz, I. i Moritz, W. 2020. W transkulturowym świecie edukacji – analiza kompetencji polskich studentów w konfrontacji z wyzwaniami programu Erasmus+. Ogrody Nauk i Sztuk. 10, (lip. 2020), 53–61. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2020.53.61.

Numer

Dział

TRANSGRESJA