Nowe agendy socjalizacji konsumenckiej w procesie wychowawczym

Autor

  • Wiktoria Morawska

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2020.43.50

Słowa kluczowe:

wychowanie, konsumpcja, marketing dziecięcy, tożsamość, globalizacja, nowe media, współczesna rodzina, alokacja

Abstrakt

Teza. Celem artykułu jest wskazanie wpływu mega i makro poziomu na kształtowanie się nowych agend socjalizacji konsumenckiej w procesie wychowawczym. Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia założenia, iż współcześnie proces wychowawczy związany jest nie tylko z przemianami w wartościach, czy definiowaniu rodziny, ale też protestami w przemyśle motoryzacyjnym w latach 30 XX w., alokacją produkcji, marketingiem, globalizacją, konsumpcjonizmem, rozwojem nowych mediów i transformacją ustrojową w Polsce. 

Omówione koncepcje. Analiza łączy w sobie teorie dotyczące problematyki szeroko pojętej konsumpcji, w tym teorię społeczeństwa konsumentów Zygmunta Baumana, czy brandingu narodu Jamesa McNeala z kilkoma ujęciami zmian w XX i XXI-wiecznego społeczeństwa i globalizacji, wśród których wyjściową stała się teza Beverlyego Silvera. 

Wyniki i wnioski. W artykule wskazano, iż we współczesnym społeczeństwie doszło do transformacji agend socjalizacji czego przyczyną są przede wszystkim zmiany na makro i mega poziomie. W artykule zwrócona jest uwaga na problematykę utowarowienia jednostki i „gry rynkowej” związanej z sukcesem i awansem społecznym rodziny zapośredniczonej przez rozwój dziecka -  „najdroższej inwestycji”. 

Wartość poznawcza podejścia. Największą wartość stanowi oryginalna, dotychczas nie podejmowana, perspektywa analizy procesu wychowawczego współczesnego dziecka nie tylko w kontekście rodziny, środowiska i konsumpcji, ale też procesów zmian w organizacjach i organizacji pracy. Tak przyjęty imperatyw wynika z przekonania, że współczesna rzeczywistość wymaga nie tylko analizy psychologicznej z perspektywy jednostki, czy socjologicznej analizy grupy i systemu edukacji, ale problemów odbywających się na poziomie międzynarodowym, przy przyjęciu tezy Samuela Huntingtona o konsolidowaniu     się światowej gospodarki. 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Barber, R. B. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bogunia-Borowska, M. (2004). Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bogunia-Borowska, M. (2006). Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bogunia-Borowska, M. (2019), Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bogunia-Borowska, M. (2019). Słodkie potwory i powroty do przeszłości albo kilka notatek na marginesach dwóch estetyk dzieciństwa. W: M.Bogunia-Borowska, Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja (ss. ). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

“Deloitte TMT Predictions 2016 r.” raport, dostęp online: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/TMT-konsument-przyszlosci-patrzy-na-swiat-przez-urzadzenia-mobilne.html [dostęp: 25.09.2019 r.].

Halawa, M. (2019). Komercjalizacja dzieciństwa. Kosztorysowanie rodzicielstwa. W: M.Bogunia-Borowska, Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja (ss. ). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hoły-Łuczaj, M., Łuczaj, K. (2019). Nowe bohaterki medialnej rzeczywistości filmów dla dzieci. W: M.Bogunia-Borowska, Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja (ss. ). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ives, N. (21.11.2005). No skipping: ChildrenStill Watch TV Ads [Bez pomijania: dzieci wciąż oglądają reklamy telewizyjne]. www.Media-Works.com, [dostęp: 03.10.2019 r.].

Malinowska, J. (2019). Współczesny obraz rodzicielstwa i dzieciństwa w zwierciadle popkultury. W: M.Bogunia-Borowska, Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja (ss. ). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

McNeal, J. U. (2006). Kids as customers: a handbook of marketing to children[Dzieci jako konsumenci: podręcznik marketingu dziecięcego]. Lanham: Rowman and Littlefield.

Media Smarts, http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/media-issues/marketing-consumerism/how-marketers-target-kids [dostęp: 30.08.2019 r.]

Sassen, S. (2007). Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Schor, J. (2005). Born to Buy[Urodzeni do zakupów]. New York: Charles Scribner's Sons.

Silver, B. J. (2009). Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Tillmann, K. J. (2005). Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-25

Jak cytować

[1]
Morawska, W. 2020. Nowe agendy socjalizacji konsumenckiej w procesie wychowawczym . Ogrody Nauk i Sztuk. 10, (lip. 2020), 43–50. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2020.43.50.