Szwedzki model edukacji

  • Natalia Broś University of Wrocław
Słowa kluczowe: Szwecja, edukacja, model nauczania, utylitaryzm, Skandynawia

Abstrakt

The aim of the study was to verify the importance of education in the Swedish state and society concept, what are its objectives and how its foundation are implemented at each stage of education.

Bibliografia

Ahlroth, S., Björklund, A., Forslund, A. (1997). Wyniki szwedzkiego sektora edukacji. Review of Income and Wealth, 43 (1), 89-104.
Bakalarczyk, R., Sadura, P. (2010). Szwedzki model edukacji. W: Przewodnik nieturystyczny (ss. 184-196). Warszawa: Krytyka Polityczna.
Castles, S., Hansen, P., Schierup, C.-U. (2006). Migracja, obywatelstwo i europejskie państwo opiekuńcze: europejski dylemat. Oxford.
Einarsdottir, J.,Wagner J., (2006). Nordycka edukacja wczesnoszkolna: filozofia, badania, polityka i praktyka w Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. Connecticut.
Englund, T. (2005). Dyskusja na temat równoważności w szwedzkiej polityce edukacyjnej. Journal of Education Policy, 20 (1), 39-57.
Erikson, R. (1996). Can We Account for the Change in Inequality of Educational Opportunity?' In Can Education be Equalised? The Swedish Case in Comparative Perspective [Czy edukacja może zrównywać? Szwedzki przypadek w perspektywie porównawczej]. R. Erikson, J.O. Jonsson (red.). Boulder: Westview Press.
Finansowanie szwedzkiego systemu szkolnego (arkusz informacyjny). Stockholm: Ministry of Education and Research 2008.
Gould, A. (2001). Rozwój szwedzkiej polityki społecznej. Loughboroughs.
Gymnasium.se. Program Gimnazjum. Program krajowy. (2016, 12. 22). Pobrane z: www.gymnasium.se/Gymnasium _se_Gymnasieprogram__d3020.html
Herbst, M., Levitas, A., Herczyński, J. (2009). Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Horta, H. (2009). Globalne i krajowe czołowe uniwersytety: internacjonalizacja, konkurencyjność i rola państwa. Higher Education (58), 387-405.
Husen, T. (1998). Szwedzkie reformy szkolne: tendencje i problematyka. W: A. Tjedvoll, Edukacja i skandynawskie państwo opiekuńcze w roku 2000. Równość, polityka i reforma (ss. 99-111). New York-London.
Konstytucja Królestwa Szwecji (2010). Wyd. 2 zm. i uaktual (K. Dembiński, tłum.) Pobrane z: libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/szwecja.html
Kovalova, A. (2015). Reformowanie szwedzkiego szkolnictwa wyższego w kontekście procesu bolońskiego. Labor et Educatio, 3, 121-131.
Krueger, A. B., Lindahl, M. (1999). Edukacja na rzecz wzrostu w Szwecji i na świecie. Swedish Economic Policy Review, 6 (2), 289-339.
Kubka, A. (2009). Demokratyczne systemy narodowe państw skandynawskich wobec wyzwań globalizacji (na przykładzie Szwecji). W: S. M. Katarzyna Kamińska (red.), Państa-regiony- świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej (ss. 248-256). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Lundahl, L. (2015). Sprawa samorządności i kontroli. Odbudowa szwedzkiej polityki edukacyjnej: 1980-2003. European Education, 37, (1), 10-25.
Lieder, W. (2014). Oświata w szwedzkim modelu państwa opiekuńczego. Analizy Norden Centrum, 1 (21), 1-13.
Ministerstwo Edukacji i Badań (2014). Edukacja i szkolenie 2020 Raport krajowy. Sztokholm.
Ministerstwo Edukacji i Badań (2008). Finansowanie szwedzkiego systemu szkolnego. Pobrane z: www.swedenabroad.com/SelectImageX/165193/Funding-the-swedish-school-system-080403%5B1%5D.pdf.
Musiał, K. (2013). Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich. Gdańsk: Słowo/obraz/terytoria.
Nowiak, W. (2011). Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu – wnioski praktyczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Sahlgren, G. H. (2011). Edukacja dla pieniędzy: szwedzka reforma edukacji i rola motywacji do zysku. Londyn: The Institute of Economic Affairs - IEA Discussion Paper No. 33. Pobrane z: iea.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/Schooling%20for%20money%20-%20web%20version_0.pdf
Samuelsson, I. P. (2006). Nauczanie i uczenie się w przedszkolu i pierwszych latach szkoły podstawowej w Szwecji. W: J. T. Johanna Einarsdottir (red.), Nordycka edukacja wczesnoszkolna: filozofia, badania, polityka i praktyka w Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. (s. 58). Connecticut.
Szwedzka Krajowa Agencja ds. Edukacji Raport Skolverket, Fakty i liczby 2011. Pre-school activities. Sztokholm 2011.
Villalba, C. (2009). Edukacja domowa w Szwecji. Lokalne różnice w formach regulacji. Theory and Research in Education, 7 (3), 277-296.
Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Broś, N. 2017. Szwedzki model edukacji. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 338-349.