Młodzi konserwatorzy w kulturowy tyglu, czyli praktyki w Libanie studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

  • Anna Julia Tomkowska Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 00-379 Warszawa
Słowa kluczowe: konserwacja, restauracja, prace konserwatorskie w Libanie, praktyki studenckie, średniowieczne malowidła ścienne

Abstrakt

Cel badań. Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w postaci efektów prac konserwatorskich, jak również spojrzenia na szerszy aspekty edukacyjny praktyk studenckich Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych realizowanych w kraju, odmiennym kulturowo od Polski.

Metoda badań. Ocena i analiza efektów prac in situ oraz badania literatury tematu.

Wyniki. W oparciu o analizę przedstawionych efektów prac oraz badania literatury tematu, dokonano podsumowania dotychczasowych wyników prac konserwatorskich, prowadzonych w ramach misji studenckich Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP.

Wnioski. W efekcie wieloletnich prac udało się zakonserwować cenne średniowieczne malowidła ścienne. Ponad to wieloletnie doświadczenia prowadzenia praktyk studenckich prezentują wypracowane i sprawdzone działania z zakresu kształcenia zawodowego przy jednoczesnej realizacji założeń edukacji międzykulturowej.

Biogram autora

Anna Julia Tomkowska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 00-379 Warszawa

Pani Anna Tomkowska ukończył studia z zakresu konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego w 2011 roku na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie jest asystentem na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Ponadto pracuje jako samodzielny referent w Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Obecnie Pani Anna Tomkowska przygotowuje pracę doktorską odnoszące się do kwestii ochrony bizantyńskich mozaik posadzkowych w Libanie. Celem przcy jest ustalenie obecnego stanu zachowania wybranych mozaiki na stanowiskach  archeologicznych, w muzeach oraz w niezabezpieczonych miejscach ekspozycji.
W 2016 roku podjął studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych technik analitycznych dla konserwacji obiektów zabytkowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Bibliografia

Chmielewski, K. (2013). Odkrycie i konserwacja średniowiecznych malowideł w kościele pw. Św. Św. Sergiusza i Bachusa w Kaftoun. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Dodd, E. C. (2004). Medieval wall painting in the Lebanon [Średniowieczne malowidła ścienne w Libanie]. Wiesbaden: Ludwig Reichert Dr.

Enlart, C. (1923). L'abbaye cistercienne de Belmont en Syrie [Opactwo cystersów w Belmont w Syrii]. Syria , 1, 35-38.

Fisk, R. (2002). Pity the nation: the abduction of Lebanon [Żałujny narodu: uprowadzenie Libanu]. New York: Thunder's Mouth Press/ Nations Books.

Fisk, R. (1991). The biggest supermarket in Lebanon: A jurnalist investigates the plundering of Lebanon heritage [Największy supermarket w Libanie: dziennikarz bada grabież dziedzictwa Libanu]. Berytus , XXXIX, 243-253.

Immerzeel, M. (2009). Identity puzzle: Medieval Christian art in Syria and Lebanon [Tożsamość układanki: średniowiezcna sztuka chrześcijańska w Syrii i Libanie]. Leuvenen: ISD.

Krawczuk, A. (1994). Kronika starożytnego Rzymu. Warszawa: Iskry.

Madeyska, D. (2003). Liban. Warszawa: Trio.

Nimeh, W. (2006). Hisotry of Lebanon, ilustrated [Historia Libanu, ilustrowana]. (F. D. Nimeh, Tłum.) Byblos: Libraire et Editions Byblion.

Nordiguian, L., & Voisin, J.-C. (2009). Chateaux et eglises du Moyen-Age au Liban [Średniowieczne zamki i kościoły w Libanie]. Beirut: Terre du Liban.

Panayou-Haroun, N. (2015). Anfeh Unveiled: Historical beckground ongoing research and Future Prospects [Anfeh odsłonięte: Tło historyczne trwających badań oraz plany na przyszłość]. Jurnal of Eastern Mediterranean Archaeology & Heritage Sites , 3, 396-414.

Salibi, K. (2003). A house of many maisons the history of Lebanon reconsidereted [Dom wielu murarzy zrewidowana historia Libanu] . London, New York: I. B. Taurus.

Uberti, M. L. (2010). Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Waliszewski, T. (2014). Elaion, olive oil production in Roman and Byzantine Syria-Palestine [Elaion, produkcja oliwy z oliwek w rzymskiej i bizantyńskiej Syro-Palestynie]. Warszawa: University of Warsaw Press.

Waliszewski, T., Chmielewski, K., & Czajka, A. (2013). Od bizantyjskich mozaik po średniowieczne malowidła, 17 lat polsko-libańskiej współpracy archeologicznej i konserwatorskiej 1996-2013. Bejrut: Bejrut: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej.

Waliszewski, T., Kowalski, S., & Witecka, A. (2008). Chhim and Jiyeh excavations 1997 [Chhim i Jiyeh. Polish Archaeology in the Mediterranean , IX, 139-152

Wipszycka, E., & Bravo, B. (1992). Historia starożytnych Greków (Tom 3). Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Zdanowski, J. (2010). Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku. Wrocław : Ossolineum.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Tomkowska, A. 2017. Młodzi konserwatorzy w kulturowy tyglu, czyli praktyki w Libanie studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 237-248.
Dział
DOŚWIADCZENIE