Stanowisko dotyczące zasad udostępniania narzędzi psychologicznych

  • Wojciech Julian Oronowicz Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
  • Barbara Kostecka Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii

Abstrakt

Narzędzia psychologiczne stanowią niezbędny element diagnozy psychologicznej. Posługiwanie się nimi wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarówno psychologii oraz metodologii. Wybrane testy oraz kwestionariusze psychologiczne są jednak możliwe do nabycia przez przedstawicieli zawodów innych niż psychologowie. Przeprowadzono badanie wśród studentów psychologii celem poznania ich stosunku do udostępniania narzędzi psychologicznych niepsychologom. Wyniki badania wskazują na to, że studenci psychologii wykazują konserwatywny stosunek do udostępniania testów i kwestionariuszy psychologicznych, dla osób, które nie posiadają wykształcenia psychologicznego. Wyniki badania powinny stać się przyczynkiem do dyskusji w środowisku psychologów nad obecnym kierunkiem rozwoju zawodu psychologa.

Bibliografia

Brzeziński, J. (1984). Wybrane zagadnienia z psychometrii i diagnostyki psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Brzeziński, J. (2005). Aktualność klasycznych tekstów z psychometrii dla metodologicznej i etycznej poprawności praktyki diagnostycznej odwołującej się do wyników testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych: Wybór tekstów (s. 9-25). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Jaworowska, A. (2009). Co polscy psychologowie sądzą o testach?, Nowiny Psychologiczne, 1, 5-20.
Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2006). Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
Oronowicz, W. (2016a). Udostępnianie testów psychologicznych dla osób niebędących psychologami - aspekty etyczne i profesjonalne. Roczniki Teologiczne, 63, 189-199.
Oronowicz, W. (2016b). Udostępnianie testów psychologicznych dla osób niebędących psychologami w świetle norm etycznych. Referat zaprezentowany na Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie.
Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1991). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, www.ptp.org.pl (dostęp 10.04.2015).
Pracownia Testów Psychologicznych PTP (2016). Strona internetowa Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, www.practest.com.pl (dostęp 09.07. 2016).
Stepulak, M.Z. (2014). Tajemnica zawodowa psychologa. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Oronowicz, W. i Kostecka, B. 2017. Stanowisko dotyczące zasad udostępniania narzędzi psychologicznych. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 117-126.