Ochrona danych osobowych a prawo dostępu do dziennika elektronicznego - aspekt formalnoprawny

  • Berenika Czerwińska Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: dane osobowe, ochrona, e- dziennik, informatyzacja, prawo dostępu

Abstrakt

Celem referatu jest omówienie problematyki związanej ochroną danych osobowych, w kontekście danych gromadzonych przez szkoły publiczne w formie dzienników elektronicznych. Istotne zagadnienie omawiane w artykule stanowi także pytanie czy opiekunowie prawni pełnoletnich dzieci powinni być uprawnieni do wglądu do danych osobowych zawartych w dzienniku elektronicznym. Obecnie, w praktyce, rodzice mają dostęp do informacji zawartych w dzienniku elektronicznym bez względu na wiek swojego dziecka.

Analizie zostały poddane podstawy wyróżniania danych osobowych, sposób zabezpieczenia tak przechowywanych danych w ramach prowadzonych e-dzienników, a także wskazanie kręgu osób uprawnionych do wglądu do danych osobowych ucznia. Istotne zagadnienie, które zajmuje część rozważań, odnosi się do możliwości udostępniania danych osobowych uczniów zarówno pełnoletnich, jak i niepełnoletnich ich opiekunom prawnym. Całość rozważań została oparta na podstawach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego poczynając od Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Badanie wykazało, iż szkoły coraz częściej zmieniają formę prowadzenia dzienników w szkołach publicznych. Wynika to w dużej mierze z chęci dostosowania nauczania i szkolnictwa do informatyzacji wszelkich aspektów życia człowieka. Z całą pewnością wprowadzenie e-dzienników spowodowało przyspieszenie i ułatwienie kontaktu nauczyciela z rodzicem, który może na bieżąco kontrolować zarówno postępy dziecka, absencje, jak i jego uwagi.  

Elektroniczna forma prowadzenia zbioru danych osobowych wymaga zastosowania odpowiednich, zwiększonych zabezpieczeń, tak aby nie mogły one zostać ujawnione osobom nieuprawnionym. Podstawy prawne funkcjonowania e-dzienników obowiązujące w Polsce nie dają żadnych podstaw do ograniczenia możliwości wglądu do nich przez opiekunów prawnych uczniów. Wydaje się jednak, że to zagadnienie powinno zostać uregulowane w szczególności w odniesieniu do uczniów pełnoletnich.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Czerwińska, B. 2017. Ochrona danych osobowych a prawo dostępu do dziennika elektronicznego - aspekt formalnoprawny. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 102-110.