Świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w podatku od towarów i usług

Autor

  • Anna Hnatów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Słowa kluczowe:

zwolnienie – podatek od towarów i usług – usługi edukacyjne – usługi kształcenia zawodowego – przekwalifikowanie zawodowe

Abstrakt

Artykuł koncentruje się wokół problematyki zwolnienia z podatku od towarów i usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. W tym celu dokonano szczegółowej analizy prawnej powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także ukazano wątpliwości interpretacyjne stanów faktycznych, występujących w praktyce podatkowej. 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bibliografia:

Akty prawne:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia

kwietnia 2015 r. (znak: IBPP1/4512-284/15/ES),

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 04 lutego 2015 r. (znak: IPPP2/443-1096/14-2/KBr),

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2015 r. (znak: IPTPP1/443-810/14-2/AK),

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia

października 2012 r. (znak: ILPP1/4512-1-534/15-4/AS),

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2012 r. (znak: IPPP1/443-455/12-2/AP),

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia

kwietnia 2012 r. (znak: IPPP1/443-60/12-2/JL),

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 września 2011 r. (znak: ILPP1/443-883/11-5/AW),

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 09 września 2011 r. (znak: IPTPP1/443-290/11-4/AK),

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2011 r. (znak: PT8/033/13/ SBA/11/PT-982),

Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z dnia 30 maja 2014 r. (znak: IPT1/033/46/

/KCO/13/14),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622 – t.j. ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wykonania

niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2013 poz. 247),

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 2156 – t.j.

ze zm.),

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatków od towarów i usług (Dz. U. 2011

nr 177, poz. 1054 – t.j. ze zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 –

t.j. z późn. zm.),

Wyrok NSA z dnia 22 października 2013 r. o sygn. akt I FSK 1622/12,

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. o sygn. akt I SA/Bk 417/11,

Książki/czasopisma:

Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, Warszawa 2015

Chudzik M., Podatek od towarów i usług. Komentarz do niektórych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, Warszawa 2011

Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, Warszawa 2012

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Hnatów, A. 2017. Świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w podatku od towarów i usług. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 70–77.