Rola tekstów kultury w kształceniu humanistycznym

Autor

  • Joanna Świątek Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Słowa kluczowe:

teksty kultury, nauczanie, sztuka, muzyka, film, estetyka, polski

Abstrakt

Niniejsza praca dotyczy funkcji, jaką pełnią teksty kultury w szkolnictwie każdego stopnia. Artykuł porusza problem wykorzystania muzyki, sztuk plastycznych czy filmów do nauczania języka polskiego i kształtowania wrażliwości estetycznej.


The role of cultural texts in humanistic education

Summary

The paper focuses on the function of art, music and films in teaching and developing cultural sensitivity. In this paper the author presents the standpoint, that teaching language and literature should be complemented with teaching art.

Key words: cultural texts, teaching, art, music, film, aesthetics, polish

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Banach C., Edukacja nauczycielska wobec wyzwań transformacji systemowej i reformy edukacji, [w:] J. Kropiwnicki (red), Szkoła w rozwoju. Jelenia Góra 2000.

Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005.

Bortnowski S., Spór z polonistyką szkolną, Warszawa 1998.

Bruner, J. Kultura edukacji., Kraków 2006.

Izdebska J., Dziecko w świecie mediów elektronicznych, Białystok 2007.

Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka 2, Warszawa 1989.

Korol K., Kompetencje nauczyciela wychowania muzycznego wobec przemian edukacyjnych XXI wieku., [w:] J. Kida (red) Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, Rzeszów 2003.

Kotarbiński T., Wychowanie intelektualne, [w:] B. Suchodolski, W. Okoń, W. Szczerba (red.), Problemy współczesnego wychowania II. Zagadnienia dydaktyki, Warszawa 1960.

Kotłowski K., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964

Ławrowska R., Wychowanie muzyczno-ruchowe a życie w kolejnej mediomorfozie., [w:] R. Ławrowska, B. Muchacka (red.) Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, Kraków 2009.

Nurczyńska-Fidelska E., Film w kręgu kultury literackiej. Z teorii i praktyki pedagogicznej, [w:] E. Nurczyńska-Fidelska (red.) Film w szkolnej edukacji humanistycznej, Warszawa 1993.

Pęcherski M., Z problematyki treści kształcenia w szkole ogólnokształcącej, [w:] B. Suchodolski, W. Okoń, W. Szczerba (red.), Problemy współczesnego wychowania II. Zagadnienia dydaktyki, Warszawa 1960.

Płażewski J., Język filmu, Warszawa 1982.

Sacher W.A., Medialne upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży – stymulacja jej rozwoju czy umasowienie, [w:] R. Ławrowska, B. Muchacka (red.), Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, Kraków 2009.

Tokarczyk S., Kształcenie kultury estetycznej w szkole średniej, Katowice 1978.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2013, http://www.cke.edu.pl/images/files/matura/informacje_o_wynikach/2013/20130913_Informacja_o_wynikach_matury_maj_sierpie%C5%84_2013.pdf, 23.12.2015.

Grabowska K., Więcej biznesu w kulturze – wywiad z Ewą Łabno-Falęcką, http://businessandculture.wordpress.com/2013/01/01/wiecej-biznesu-w-kulturze-wywiad-z-ewa-labno-falecka, 23.12.2015.

Jak (dobrze) zarobić na muzeum, http://businessandculture.wordpress.com/2013/01/06/jak-dobrze-zarobic-na-muzeum, 23.12.2015.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Świątek, J. 2017. Rola tekstów kultury w kształceniu humanistycznym. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 407–414.