Rozwijanie umiejętności przywódczych w profesji menedżera muzycznego

Autor

  • Wojciech Witkowski Uniwersytet Warszawski, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Słowa kluczowe:

kompetencje, menedżer, przywódca, innowacje, zarządzanie

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu teoretycznym kompetencji menadżera wpływających na formowanie się efektywnego i innowacyjnego przywódcy we współczesnym zarządzaniu w muzyce. Sednem artykułu jest kwestia odpowiedniego zarządzania zasobami ludzkimi jako pomocy przy pobudzaniu innowacyjnych działań. Autor podejmuje próbę intelektualnego rozważania, jak z menedżera stać się innowacyjnym przywódcą. Wskazuje, że kompetencje menedżera mają wpływ na procesy decydujące o sukcesie przywódcy oraz są pomocne przy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pokazuje główne kompetencje przyczyniające się do wzrostu efektywności w organizacji.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bennis W., On Becoming a Leader, London 1998

Boyatzis R.E., The Competent Manager: A Model for Effective Performance, York 1982

Chopra D., The Soul of Leadership, New York 2010

Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992

Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Kraków 1994

Drucker P. F., Przedmowa: zbyt wielu generałów uszło z życiem, [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997

Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Warszawa 2011

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami perspektywa firmowa i osobista, Warszawa 2014

Hatch M. J., Kostera M., Koźmiński A.K., Trzy oblicza przywództwa. Menedżer. Artysta. Kapłan, Warszawa 2010

Hausner J., Instytucje kultury w czasach kryzysu. Wyzwania i zagrożenia – w jakich warunkach możliwa jest transformacja i nowoczesny model funkcjonowania instytucji?, [w:] Sójka J. (red.), Instytucje kultury w czasach kryzysu, Poznań 2009

Ibarra H., Hunter M., How Leaders Create and Use Networks, „Harvard Business Review”, January 2007

Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L., Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Wrocław 2006

Kieliszewski P., Landsberg P., Poprawski M., Sójka J., Instytucje kultury w czasach kryzysu, Poznań 2009

Kostera M., (red.), Doradztwo organizacyjne. Ujęcie systemowe, Warszawa, 2013

Lewandowski M., Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Katowice 2013

Milczarek S., (red.), Kultura pracy menedżera, Warszawa 2010

Orłowski T., Szeliga A., Etykieta menedżera, Katowice 2012

Porter E. M, Drucker P. E., Peters T., Klasyka zarządzania. Światowe autorytety biznesu, Warszawa 2011

Rostkowski T., Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Sajkiewicz A. (red.), Jakość zasobów pracy, Warszawa 2004

Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 1980

Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 1995

Tudrej J., Menedżer efektywny, Warszawa 1998

Ulrich D., Smallwood N., Marka przywództwa, Warszawa 2009

Waldroop J., Butler T., Shaping Your Career, „Harvard Business Press”, Boston 2008

Watkin M. D., How Managers Become Leaders, Survey 2012

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Witkowski, W. 2017. Rozwijanie umiejętności przywódczych w profesji menedżera muzycznego. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 392–403.