Tutoring, coaching, mentoring – współczesne formy edukacji i rozwoju człowieka

Autor

  • Patrycja Maślankiewicz Uniwersytet Opolski ul. Oleska 48, 45 – 052 Opole

Słowa kluczowe:

edukacja formalna, edukacja nieformalna, edukacja ustawiczna, rozwój, coaching, mentoring, tutoring

Abstrakt

Edukacja formalna (szkolna) spełnia swoją rolę w zakresie rozwoju intelektu człowieka (IQ) i pozostawia głęboki deficyt w zakresie rozwoju inteligencji emocjonalnej (EQ). Alternatywnymi metodami dla klasycznego modelu edukacji są jej nowoczesne formy: tutoring, coaching i mentoring. Ich celem jest rozwój niewykorzystanego potencjału drzemiącego w człowieku oraz zniwelowanie deficytu w zakresie rozwoju osobowości. Współpraca edukacji formalnej (szkolnej) z edukacją pozaformalną i nieformalną czyni człowieka w pełni ukształtowanym i zwiększa jego szanse na życiowy i zawodowy sukces.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:

Budzyński M., Tutoring szkolny - jak przez dialog rozwijać ucznia i motywować go do nauki, [w:] Budzyński M., Czekierda P., Traczyński J., Zalewski Z., Zembrzuski A. (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Wrocław 2009

Dunaj B. (red.), Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Warszawa 1996

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Czernik J. (tłum.), Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie, Warszawa 2011

Goleman D., Inteligencja Emocjonalna, Poznań 1997

Helmich-Zgoda A., Pilarczyk-Bal K., Wrona S., Poradnik Doświadczony Pracownik jako mentor, tutor, coach, Wrocław 2013

Junik W., Dialog w mentoringu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2013, nr 4(225)

Łukaszewicz R. M., Studia nad alternatywami w edukacji, Wrocław 2002

Majewska-Opiełka I., Logodydaktyka, Sopot 2014

Malewski M., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2000, nr1

Malewski M, Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba zmieniającej się racjonalności andragogiki, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2001, nr 2

Matthews G., Roberts R., Zeinder M., Emotional Intelligence: Science and Myth, Cambridge 2004

Matthews J., Meggison D., Surtees M., Rozwój Zasobów Ludzkich, Gliwice 2008

Nęcka E., INTELIGENCJA. Geneza - Struktura — Funkcje, Gdańsk 2003

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1989

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001

Segal J., Jak pogłębiać inteligencję emocjonalną, Warszawa 2006

Sidor-Rządkowska M., Mentoring, Warszawa 2014

Witkowska-Tomaszewska A., Tutoring – metoda zarządzania talentami, Warszawa 2011

Zimbardo Philip G., Gerrig Richard J., Psychologia i Życie, Warszawa 2008

NETOGRAFIA:

Coach Service, , Historia Coachingu, http://www.coach-service.pl/historia-coachingu-2/, 29.12.2015

ICC POLAND – International Coaching Community, Strefawiedzy - coaching a innedyscypliny, http://www.iccpoland.pl/pl/strefa_wiedzy/coaching_a_inne_dyscypliny, 29.12.2015

Macierz, Edukacja naukowa- siedem sztuk wyzwolonych, http://www.macierz.org.pl/artykuly/nauka, 29.12.2015

Portal Rynku Pracy, Słownik Human Resources (HRK.PL), Zasoby ludzkie (humanresources), http://www.hrk.pl/en/home/slowniki/slownik_hr/zasoby_ludzkie.aspx, 29.12.2015

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Słowniczek - co to jest edukacja pozaformalna i nieformalna?, http://www.mlodziez.com.pl/pfe/?slowniczek,2, 29.12.2015

Templatka – RcoMP Współczesne Technologie Informacyjne, Mentoring - definicja, cele, proces, http://www.templatka.pl/mentoring-definicja-cele-proces.html, 29.12.2015

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Maślankiewicz, P. 2017. Tutoring, coaching, mentoring – współczesne formy edukacji i rozwoju człowieka. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 382–391.