Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian

Autor

  • Goretta Siadak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Słowa kluczowe:

kompetencje cyfrowe, podejście katalogowe, podejście relacyjne, pokolenie Google

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia kompetencji cyfrowych. Pierwsza część artykułu ukazuje zmiany w definiowaniu i rozumieniu tego pojęcia (zarówno w ujęciu katalogowym tzw. tradycyjnym, jak i w ujęciu współczesnym określanym jako relacyjnym). W drugiej części przedstawiony został przegląd badań krajowych i międzynarodowych z udziałem Polski na temat poziomu kompetencji cyfrowych polskich uczniów i nauczycieli. Analizę przeprowadzono w oparciu o kategorie: „narzędzia badawcze”, „grupa badanych”, „badane kategorie kompetencji cyfrowych”, „główne wnioski z badania”). Trzecia część stanowi prezentację specyfiki oraz roli formalnych oraz pozaformalnych działań wspierających rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów. 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bibliografia:

Teksty źródłowe:

European Comission. Survey of Schools: ICT in Education. Belgium: European Comission2013

Głomb K. (red.), Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Tarnów 2009

Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie Europejskie Ramy Odniesienia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006 r./L394)

OECD PISA 2009 Results: Students On Line: Digital Technologies and Performance (Volume VI). Wydawnictwo OECD2011

Raport Fundacji Instytut Inicjatyw Publicznych, Postrzeganie praw autorskich, w tym dozwolonego użytku utworów, ich kopiowania i rozpowszechniania przez Internet wśród młodzieży a także oczekiwania młodzieży w przedmiocie zmian przepisów prawa autorskiego, 2016

Raport Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce, Fundacja Orange 2013

Raport Postrzeganie Internetu i nowych technologii, Fundacja Orange 2015

Książki/czasopisma:

Biedrzycki K., Jasiewicz J., Kaczan R., Piechociński T., Rycielska L., Rycielski P., Sijko K., Sysło M. M., Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych. ICILS 2013. Warszawa 2014

Biedrzycki K., Jasiewicz J., Kaczan R., Piechociński T., Rycielska L., Rycielski P., Sijko K., Sysło M. M.,, Kompetencje komputerowe i informacyjne uczniów II klas polskich gimnazjów. Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych ICILS 2013. Broszura informacyjna. Warszawa 2014

Buchholtz S., Buchner A., Filiciak M., Jasiewicz J., Kabicz P., Mierzecka A., Pospieszyńska-Burzyńska J., Szczerba P., Tarkowski A., Trzeciakowski R., Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz koordynacji celu tematycznego. Raport Końcowy, Warszawa 2015

Burski J., Chłoń- Domińczak A., Palczyńska M., Rynko M., Śpiewanowski P., Umiejętności Polaków- wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), Warszawa 2013

Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2011

Danielewicz M., Tarkowski A., Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści, 2012

Davies A., Fidler D., Gorbis M., Future work skills, Phoenix 2011

Dąbrowska A., Drzewiecki P., Górecka D., Gruhn A., Chojnacki L., Jasiewicz J., Lipszyc J., Majewski W., Murawska-Najmiec E., Stunża G., Śliwowski K., Tafiłowski P., Wilkowski M., Woźniak M., Cyfrowa Przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, Warszawa 2013

Dylak S., Kształcenie wyprzedzające jako obiecujący model edukacyjny epoki smartfona, [w:] J. Pyżalski (red.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli, Łódź 2015

Federowicz M. (red.), Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA

Filipiak E., Siadak G., Edukacja szkolna i pozaszkolna. Późna faza dorastania, [w:] Brzezińska A. (red.), Niezbędnik dobrego nauczyciela. Seria III Edukacja, T. 6, Warszawa 2014

Jasiewicz J., Batorski D., Kisilowska M., Mierzecka- Szczepańska A., Luterek M., Nowe Media w polskiej szkole: Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – diagnoza, 2013

Kacprzak K., Rola nowych mediów w randkowaniu adolescentów, „Przegląd Pedagogiczny” 2015, nr 1

Klichowski M., Przybyła M., Cyborgizacja edukacji- próba konceptualizacji, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 24

Kron F.W., Sofos A., Dydaktyka Mediów, Gdańsk 2008

Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Warszawa 2010

Prensky M., Digital natives, digital immigrants, ‟On the Horizon” 2001, Vol. 9 No. 5

Siuda P., Stunża G. D. (red.), Dzieci Sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych, Gdańsk 2012

Sysło M. M., Wprowadzając… porządek, [w:] Kwiatkowska A. B., Sysło M. M. (red.), Informatyka w Edukacji. Kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów, Toruń 2016

Szaleniec H., E-ocenianie to nie tylko zmiana technologii, XV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kielce 2009

Tapscott D., Cyfrowa dorosłość: Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2006

van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010

Wieczorek-Tomaszewska M. (red.), Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Raport ekspercki, 2013

Netografia:

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/27_06_2016_prezentacja_finalna.pdf, 29.07.2016

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,407824,zalewska-rozpoczynamy-nauke-podstaw-programowania-w-polskich-szkolach.html, 22.12.2015

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Siadak, G. 2017. Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 368–381.