Nowoczesne technologie w edytorstwie – zastosowanie w edukacji

Autor

  • Edyta Mikuła Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Słowa kluczowe:

edytorstwo, nowe media, edukacja, kody QR, infografika, e-podręcznik

Abstrakt

Nauczyciele i twórcy materiałów dydaktycznych, w świetle oczekiwań pokolenia digital natives, stanęli przed trudnym zadaniem włączenia do procesu edukacyjnego mediów elektronicznych i zrewidowania źródeł, z których można czerpać wiedzę.

Celem artykułu jest wykazanie, jaką rolę w procesie unowocześniania edukacji pełnią nowoczesne technologie edytorskie. Problematyka tekstu koncentruje się wokół trzech narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu lub mogących stać się cennymi elementami dydaktycznymi, które łączą w sobie możliwości mediów analogowych i cyfrowych – kodów QR, infografik oraz e-podręczników.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Akty prawne:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 pkt. 23-35)

Bibliografia:

Krauze-Sikorska H., Klichowski M., Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych, Poznań 2013

Michnik A., Konieczna P., Pastwa A., Młodzi pedagodzy kontra digital natives, „Kultura Popularna” 2014, nr 3(41)

Mysior R., Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci – cz. I, „Remedium” 2014, nr 7-8

Płaneta P., Infografika w prasie: między przejrzystą informacją a jałową estetyzacją, [w:] Wolny-Zmorzyński K. i inni (red.), Komunikacja wizualna w prasie i mediach elektronicznych, Warszawa 2013

Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, „From On the Horizon”, 2001, Vol. 9 No. 5

Smiciklas M., Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie, tłum. M. Gutowski, Gliwice 2013

Szpunar M., Pokolenie Ctrl+C Ctrl+V, [w:] Morbitzer J., Musiał E. (red.), Człowiek-Media-Edukacja, Kraków 2012

Tabakow M., Korczak J., Franczyk B., Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna” 2014, 1(31)

Tufte E. R., The Visual Display of Quantitative Information (2nd edition), Cheshire 2001

Netografia:

Bożek A., Kamińska-Mazur L., Książka hybrydowa – kod QR sposobem na koegzystencję książki drukowanej z e-bookiem, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 7(134), http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/viewFile/165/304, 15.12.2015

Creative Commons 3.0 Polska: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/, 17.12.2015

„Cyfrowa szkoła”: http://www.cyfrowaszkola.org/, 16.12.2015

Dozwolony użytek w edukacji, http://nowoczesnenauczanie.pl/inne/dozwolony-uzytek-w-edukacji-dla-nauczycieli-i-nie-tylko/, 17.12.2015

E-podręczniki: http://www.epodreczniki.pl/, 16.12.2015

Fedorowicz A., Dziennikarstwo wizualne: grafika jako nośnik informacji, http://dopierwszejpracy.pl/andrzej-fedorowicz/dziennikarstwo-wizualne-grafika-jako-nosnik-informacji, 17.12.2015

Gajda M., WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad, http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/, 16.12.2015

History of QR Code, http://www.qrcode.com/en/history, 17.12.2015

Infographics in education, http://piktochart.com/infographics-in-education/, 17.12.2015

Kwiatkowska D., Infografika – częściej na szkolnej ścianie, niż w wirtualnej klasie…?, http://www.e-mentor.edu.pl/blog/wpis/id/31, 14.12.2015

Lista przykładowych programów służących do odczytu kodów QR: http://www.qr-online.pl/programy.html, 17.12.2015

Ojalvo H. E., Teaching With Infographics, http://learning.blogs.nytimes.com/2010/08/26/teaching-with-infographics-language-arts-fine-arts-and-entertainment/?_r=0, 17.12.2015

Pulak I., Infografika – graficzne piękno informacji, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/pulak.pdf, 15.12.2015

Ubimark: http://ubimark.com/in/our-titles/845/, 15.12.2015

Wołoszyn P., Możliwości wykorzystania kodów QR w praktyce dydaktycznej, „E-mentor” 2013, nr 1(48), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/987, 16.12.2015

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Mikuła, E. 2017. Nowoczesne technologie w edytorstwie – zastosowanie w edukacji. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 357–367.