Elementarz dla dzieci polonijnych Małgorzaty Pawlusiewicz jako przykład podręcznika nauczania wczesnoszkolnego

Autor

  • Żaklina Kamińska Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

Słowa kluczowe:

elementarz, nauka czytania, funkcja podręcznika, aspekty gatunków mowy

Abstrakt

Elementarz dla dzieci polonijnych Małgorzaty Pawlusiewicz jest podręcznikiem stworzonym do nauki czytania dla uczniów przebywających poza granicami Polski. Jego analiza z perspektywy pedagogicznej (funkcje podręczników wg K. Sośnickiego) oraz językoznawczej (aspekty gatunków mowy wg M. Wojtak) pokazuje, że jest on zbudowany w sposób umożliwiający dzieciom poprawną i przyjemną naukę czytania.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bibliografia:

Teksty źródłowe:

Pawlusiewicz M., Elementarz dla dzieci polonijnych, Elmwood Park – brak informacji o dacie wydania

Książki/czasopisma:

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2009

Cackowska M., W poszukiwaniu koncepcji optymalnego elementarza, Lublin 1984

Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2012

Dobrzyńska T., Delimitacja tekstu pisanego i mówionego, [w:] Ostaszewska D., Cudak R. (red.), Polska genologia lingwistyczna, Warszawa 2008

Gajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin 2014

Kojs W., Uwarunkowania dydaktycznych funkcji podręcznika, Warszawa 1975

Kupisiewicz C., Rola i funkcje podręcznika w nauczaniu początkowym, [w:] Wilgocka-Okoń B., Edukacja wczesnoszkolna, Warszawa 1985

Madeja J., Elementarze. Ich dzieje, rola i stan współczesny, Katowice 1946

Maziarz C., Rola podręcznika w kierowaniu samokształceniem, Warszawa 1965

Nocoń J., Dialogowość podręczników szkolnych, [w:] Gajda S., Nocoń J. (red.), Kształcenie porozumiewania się, Opole 1994

Nocoń J., Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, Opole 2009

Pawlusiewicz M., Kocham uczyć maluchy. Poradnik metodyczny dla nauczyciela pierwszoklasisty. Program, koncepcja podręczników, rozkład materiału, Elmwood Park – brak informacji o dacie wydania

Pilarczyk F., Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej, Zielona Góra 2003

Sośnicki K., Ogólne założenia podręczników szkolnych, Warszawa 1962

Tomiczek M., Podręczniki szkolne Polskiej Macierzy Zagranicą, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2011, nr 1

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004

Zborowski J., Nowe koncepcje elementarza, [w:] Wilgocka-Okoń B. (red.), Edukacja wczesnoszkolna, Warszawa 1985

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Kamińska, Żaklina 2017. Elementarz dla dzieci polonijnych Małgorzaty Pawlusiewicz jako przykład podręcznika nauczania wczesnoszkolnego. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 296–303.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE