Muzykoterapia w poszukiwaniu sensu życia przez osoby w podeszłym wieku

Autor

  • Liliya Patonia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Słowa kluczowe:

arteterapia, muzykoterapia, sens życia, psychologia egzystencjalna, starość, podeszły wiek

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu  jest próba przedstawienia rozważań na temat  terapii przez sztukę, a mianowicie muzykoterapii w oparciu o  koncepcję  psychologii egzystencjalnej. Analiza literatury przedmiotu oraz osobiste obserwacje i doświadczenia pozwalają dostrzec znaczącą, terapeutyczną rolę muzyki  w zaspokajaniu potrzeb związanych  z samorealizacją oraz sensem życia. Przedstawiony materiał  ma za zadanie wzbudzić zainteresowanie powyższą problematyką oraz przedstawić propozycję zastosowania wybranych założeń egzystencjalnych w zajęciach  muzykoterapeutycznych  z osobami w podeszłym  wieku. 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bibliografia:

Halicki J., Starzenie się społeczeństw jako wyzwanie dla andragogiki, „Gerontologia społeczna” 2007, nr 1(2)

K. Kuliełczyńska, Kompozycja a muzykoterapia, [w:] Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, Zielona Góra 2006

Kusy R., Musical młodzieżowy „Drogi życia” zrealizowany…, [w:] Bobrowicz W. (red.), Sztuka/twórczość… edukacja… Współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej, Lublin 2010

Marciniak I., Terapeutyczne aspekty uczestnictwa w chórze, [w:] Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, Zielona Góra 2006

Orzechowska G., Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 1999

Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990

Pałosz P., Uwarunkowania preferencji muzycznych. Przegląd badań, „Przegląd Psychologiczny” 2009, t. 52, nr 2

Rogalski E., Funkcje wychowawcze amatorskiego ruchu chóralnego, Bydgoszcz 1979

Zimbardo Ph. G., Psychologia i życie, Warszawa 1997

Rębiałkowska-Stankiewicz M., Senior w teatrze. Motywy uczestnictwa osób starszych w warsztatach teatralnych w czterech odsłonach, [w:] Seredyńska D. (red.), Uczestnictwo społeczne w średniej i później dorosłości, Bydgoszcz 2012

Schwabe Ch., Leczenie muzyką chorych z nerwicami i zaburzeniami czynnościowymi, Warszawa 1972

Skorny Z., Teorie psychologiczne jako podstawa arteterapii, „Arteterapia (II). Teoretyczne podstawy arteterapii” 1990, nr 52

Szulc W., Logoterapia i arteterapia w rehabilitacji kompleksowej chorych z dysfunkcją narządu ruchu, „Arteterapia (II). Teoretyczne podstawy arteterapii” 1990, nr 52

Zaorska Z., Dodać życia do lat. Materiały metodyczne ułątwiające organizację różnych form aktywności osób starszych i grup wielopokoleniowych, Lublin 2012

Żychowska T., Walory terapeutyczo-wychowawcze muzykoterapii dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, [w:] Białkowski A. (red.), Nowe trendy w edukacji muzycznej, Lublin 2005

Netografia:

Aouil B., Haj Bakri B., Wypalenie zawodowe a poczucie sensu życia lekarzy internistów, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=201, 10.03.13

Szulc W., Muzykoterapia na progu i u kresu ludzkiego życia: ból narodzin i lęki starości – z doświadczeń muzykoterapeutów amerykańskich, http://www.kajros.pl/szulc/muzykoterapia.html, 10.03.2013

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Patonia, L. 2017. Muzykoterapia w poszukiwaniu sensu życia przez osoby w podeszłym wieku. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 263–269.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE