Instytut Konfucjusza jako narzędzie chińskiej miękkiej siły

Autor

  • Marcin Adamczyk Uniwersytet Wrocławski, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Słowa kluczowe:

miękka siła, twarda siła, rozsądna siła, Chiny, Instytut Konfucjusza

Abstrakt

Niniejsza praca powstała, aby zaznajomić czytelnika z koncepcją siły w stosunkach międzynarodowych, Autor rozważa jak zdefiniować siłę, podkreślając jednocześnie problemy związane z tłumaczeniem terminu na język polski. Istotną częścią pracy są rozważania nad jej rodzajami (soft, hard i smart power) oraz źródłami siły, które posiadają państwa w swoich zasobach. Należy pamiętać, iż poszczególne rodzaje power wymagają odmiennych narzędzi i zasobów oraz są wykorzystywane w zupełnie innych celach, choć wszystkie powinny prowadzić do jednego celu, czyli uzyskania przez państwo zakładanego rezultatu. Prócz rozważań teoretycznych czytelnik będzie mógł zapoznać się z przykładami z nieodległej historii, co pozwoli mu lepiej przeanalizować i zrozumieć omawiane zagadnienia. Analizie poddane zostaną również zasady funkcjonowania Instytutów Konfucjusza oraz ich rola jako narzędzia chińskiej miękkiej siły. Wykorzystane w tym celu zostaną prace teoretyków stosunków międzynarodowych oraz materiały źródłowe w postaci stron internetowych Instytutów w Polsce oraz nadzorujących je organizacji.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

AKTY PRAWNE:

Zarządzenie nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 17.05.2010 r. w sprawie Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

BIBLIOGRAFIA:

Kurlantzick J., Charm Offensive: How China’s Soft Power Is Transforming the World, New Haven 2007

Kwieciński R., Dyplomacja i nie-dyplomacja. Instrumenty polityki zagranicznej ChRL na początku XXI wieku, „Pisma Humanistyczne” 2013, z. IX

Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006

Nam Cho Y., Ho Jeong J., China's Soft Power: Discussions, Resources, and Prospects, “Asian Survey” 2008, Vol. 48, No. 3

Nye J. S., Jr., Public Diplomacy and Soft Power, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2008, Vol. 616

Pallaver M., Power and its forms: hard, soft, smart, [niepublikowana praca doktorska], The London School of Economics and Political Science 2011

Sadłocha J., Pomiędzy miękką, a twardą siłą: smart power, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13

Wang Y., Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2008, Vol. 616

Wilson Ernest J., Hard power, Soft power, Smart power, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2008, Vol. 616

NETOGRAFIA:

Cykliczny raport z działalności British Council za lata 2013-2014, s. 24, https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/d554_annual_report_final.pdf, 27.12.2015.

Instytut Konfucjusza Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Historia Instytutu Konfucjusza w Krakowie, http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/o-nas/historia, 27.15.2015

Instytut Konfucjusza Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kadra, http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/o-nas/kadra, 28.12.2015

Instytut Konfucjusza Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydarzenia, http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/o-nas/wydarzenia?p_p_id=56_INSTANCE_AU4eZjath03x&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&strona=1, 28.12.2015

Instytut Konfucjusza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, O Instytucie Konfucjusza w Poznaniu, http://www.konfucjusz.amu.edu.pl/index.php?page=info-pl, 27.12.2015

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim, Instytut Konfucjusza, https://ik.uni.wroc.pl/pl/page/1/instytut-konfucjusza, 27.12.2015

Karpieszuk W., Instytut Konfucjusza. Chiny wchodzą na Uniwersytet Warszawski, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17861079,Instytut_Konfucjusza__Chiny_wchodza_na_Uniwersytet.html?disableRedirects=true, 28.12.2015

Komunikat chińskiej państwowej agencji prasowej Xinhua, Confucius Institute: promoting language, culture and friendliness, http://news.xinhuanet.com/english/2006-10/02/content_5521722.htm, 27.15.2015

Onet.pl, Na Uniwersytecie Gdańskim otwarto Instytut Konfucjusza, http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/na-uniwersytecie-gdanskim-otwarto-instytut-konfucjusza/v1vn1t, 28.12.2015

Shen H., Instytut Konfucjusza - chiński urok czy ukryty Mao?, http://www.fronda.pl/a/instytut-konfucjusza-chinski-urok-czy-ukryty-mao,3870.html, 27.12.2015

Strona internetowa Alliance Française, http://www.alliancefr.org/en/who-are-we, 27.12.2015

Strona internetowa Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego, http://english.hanban.org/node_10971.htm, 27.12.2015

Strona internetowa Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego, Constitution and By-Laws of the Confucius Institutes, Chapter 1: General Principles, Paragraph 1, http://english.hanban.org/node_7880.htm, 26.12.2015

Strona internetowa Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego, Constitution and By-Laws of the Confucius Institutes, Chapter 1: General Principles, Paragraph 6, http://english.hanban.org/node_7880.htm, 28.12.2015

Strona internetowa Confucius China Studies Program, http://ccsp.chinese.cn/article/2014-07/02/content_543202.htm, 28.12.2015

Sudworth J., Confucius Institute: The hard side of China's soft power, http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30567743, 28.12.2015

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Adamczyk, M. 2017. Instytut Konfucjusza jako narzędzie chińskiej miękkiej siły. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 238–247.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE