Edukacja artystyczna w dobrach bialskich Anny z Sanguszków Radziwiłłowej

Autor

  • Marta Zaborowska Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa

Słowa kluczowe:

Biała Radziwiłłowska (Podlaska), sztuka XVIII wieku, Radziwiłłowie, rzemiosło artystyczne, edukacja artystyczna

Abstrakt

Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676-1746) w 1692 r. została żoną Karola Stanisława Radziwiłła. Weszła do rodu linii nieświeskiej i pozostawała mu oddana jako matka pięciorga dzieci.  Gdy w 1719 r. owdowiała, przejęła rządy i zrestrukturyzowała dobra, rozwijając w nich warsztaty, pracownie i manufaktury rzemiosła artystycznego. Celem jej działań było pomnożenie majątku i wzmocnienie wizerunku rodu przez dokończenie fundacji sakralnych i prywatnych rozpoczętych przez męża i teściową, Katarzynę z Sobieskich Radziwiłłową.

Musiała pozyskać i wykształcić znaczne grono wykwalifikowanych pracowników, których dotychczas nie było w dobrach bialskich.  

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Kazania y mowy na walnym pogrzebowym akcie ś.p. Jaśnie Oświecone Xsiężny Jeymci Anny z Xsiążąt Sanguszków Radziwiłowy kanclerzyny wielkiej W.X.Lit. miane tudzież krótkie tegoż aktu opisanie z wyrażeniem castri doloris w kościele nieświeskim Societas Jesu, wspaniałą y misterną strukturą erygowanego roku 1747, na wieczną w potomne wieki pamięć dodruku podane, Wilno 1750

Bartoszewicz K., Radziwiłłowie, Warszawa 1928

Chruszczyńska J., Pracownie hafciarskie i tkackie założone przez Annę z Sanguszków Radziwiłłową, [w:] Tkaniny artystyczne z wieków XVIII i XIX. Materiały sesji naukowej w Zamku Królewskim na Wawelu 21 marca 1991, Kraków 1997

Karkucińska W., Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676 – 1746). Działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000

Karkucińska W., Radziwiłłowa Anna Katarzyna z Sanguszków [w:] Konopczyński W. (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, Kraków, Wrocław 1935-

Mańkowski T., Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII w., Wrocław 1954

Piramidowicz D., Fundacje sakralne podkanclerza litewskiego Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656). Wybrane zagadnienia z zakresu mecenatu magnackiego, [w:] Dubas-Urwanowicz E., Urwanowicz J. (red.), Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Białystok 2011

Powiat Biała Podlaska, Kolendo-Korczakowa K., Oleńska A., Zgliński M. (red.), [w:] „Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo lubelskie”, t. 8, z. 2, Warszawa 2006

Rachuba A., Radziwiłł Karol Stanisław h. Trąby (1669 – 1719), [w:] Konopczyński W. (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, Kraków, Wrocław 1935-

Sajkowski A., Od „Sierotki” do „Rybeńki”: w kręgu radziwiłłowskiego mecenatu, Poznań 1968

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Zaborowska, M. 2017. Edukacja artystyczna w dobrach bialskich Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 227–237.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE