Edukacja domowa a obowiązek szkolny na przykładzie Polski i Niemiec. Analiza ekonomiczna obu form nauczania.

Autor

  • Alicja Sielska Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Strażnicza 1/3, 50-206 Wrocław

Słowa kluczowe:

edukacja domowa, obowiązek szkolny, analiza ekonomiczna, wydatki publiczne, budżet gospodarstwa domowego.

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawione zostały rozważania dotyczące edukacji domowej, która w zależności od danego państwa, może umożliwiać wypełnienie instytucjonalnego obowiązku szkolnego. Autorka na przykładzie Polski i Niemiec opisała problem obowiązku szkolnego i edukacji domowej. Na zakończenie, w oparciu o analizę ekonomiczną, porównane zostały obie formy nauczania.

 

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bibliografia:

Akty prawne

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23. 05.1949 (BGBl. S. 1).

Konstytucja RP (Dz.U. nr 78 poz. 483).

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. Z 2015 poz. 2156 oraz z 2016 poz. 35, 64 i 195.

Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 357).

Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1996 nr 24 poz. 151).

Bibliografia

Dijkstra A., Plantega J., Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańsk 2003.

Dziewulak D., Obowiązek szkolny w Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Europäische Informationsstelle von EURYDICE, Regelungen über die Schulpflicht in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, Bruksela 1991.

Martin A. T., Homeschooling in the Germany and the United States, Arizona 2010.

Miąso J., Szkolnictwo w XIX-wiecznej Europie i początki pedagogiki porównawczej w Anglii, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” Warszawa 2009.

Nawrot-Borowska M., Dom czy szkoła? Wady i zalety nauczania domowego i szkolnego na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku, Kraków 2013.

Nowosad I., Szkolnictwo w Niemczech wobec tradycji i potrzeby zmiany, Leszno 2012.

Piskorski J. (red.), Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, Warszawa 2011.

Stebnicki W., Edukacja domowa. Edukacja przyszłości, Warszawa 2014.

Sztejna P., Prawne aspekty obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, Sulechów 2005.

Netografia

Das Schulgesetz: Welche Regelungen gibt es in den Bundesländern und kann ein Buβgeld verhängt werden?, http://bussgeld.org/jugend/schulgesetz/, 10.03.2016.

Eurostat,

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:General_government_expenditure_on_education,_%25_of_GDP_V2.png, 04.12.2015.

Forum Obywatelskiego Rozwoju

http://www.for.org.pl/pl/Rachunek-od-panstwa-za-wydatki-w-roku-2014, 04.12.2015.

M. Giercarz-Borkowska, Edukacja domowa jako egzemplifikacja idei podmiotowości i wolności edukacyjnej,

http://www.konferencja.21.edu.pl/uploads/6/3/9/9/6399009/1.1.3._giercarz-borkowska.pdf, 09.03.2016.

Grünfelder M., Füβer K, Schulpflicht und Entscheidungsfreiheit in Deutschland und Italien.

http://www.fuesser.de/fileadmin/dateien/publikationen/verwaltungsrecht/Schulpflicht_1.pdf, 14.11.2015.

Kolasińska E., Kuźmicka J., Smoczyńska A. (red.), Edukacja domowa,

http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/edukacja_domowa.pdf, 10.03.2016.

Martyna K., Edukacja domowa – szanse i zagrożenia,

http://www.ppp1.wroc.pl/KMartyna_Edukacja_domowa_w_Polsce.pdf, 19.11.2015.

Rothbard M., Edukacja wolna i przymusowa,

http://mises.pl/wp-content/uploads/2014/06/Edukacja-wolna-i-przymusowa-Murray-N.-Rothbard.pdf, 05.12.2015.

Spiegler T., Home Education in Germany: An Overview of the Contemporary Situation, http://www.homeschooling-forschung.de/Material/erie.pdf, 05.12.2015.

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Sielska, A. 2017. Edukacja domowa a obowiązek szkolny na przykładzie Polski i Niemiec. Analiza ekonomiczna obu form nauczania. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 207–214.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE