Popkultura jako forma interakcji na przykładzie Wrocławskiego Fanklubu Gwiezdnych Wojen

Autor

  • Łukasz Kaszkowiak Uniwersytet Wrocławski

Słowa kluczowe:

fan, fani, fandom, popkultura, kultura popularna, kultura masowa, interakcja

Abstrakt

Tekst, będący skróconą wersją pracy magisterskiej, dotyczy problematyki w jaki sposób popkultura może prowadzić do powstawania i podtrzymywania grup społecznych. Artykuł otwiera krótki opis podstawowych pojęć stosowanych w tekście - fan, Gwiezdne Wojny (Star Wars) oraz popkultura rozumiana jako interakcja. Następnie zostają wymienione stworzone przed badaniem hipotezy, które są konfrontowane z wypowiedziami respondentów. Tekst kończy stwierdzenie, że studia nad fanami pozwalają lepiej zrozumieć współczesnego człowieka, którego tożsamość formuje się częściowo pod wpływem otaczającej go zewsząd popkultury.

 

Pop culture as a form of interaction using  the example of Wroclaw Star Wars Fan Club

 Abstract

 The text, which is a shortened version of a  master thesis, concerns the issue of how pop culture can lead to the formation and maintenance of social groups. The article opens with  a brief description of the main terms used in the text - fan, Star Wars (Star Wars) and pop culture understood as an interaction. They are then set out  prior to testing hypotheses, which are confronted with the statements of the respondents. The text ends with the statement that the study of the fans gives a better understanding of modern man, whose identity is formed partly under the influence of pop culture that surrounds it on all sides.

 Keywords: fan, fans, fandom, pop culture, popular culture, mass culture, interaction

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Kaszkowiak Ł., Popkultura jako forma interakcji na przykładzie Wrocławskiego Fanklubu Gwiezdnych Wojen, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Wrocławski 2013.

Lemie J., Criticial Analysis cross Media: Games, Franchises, and the New Cultural Order, Walencja 2004.

Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002.

Marshall G. (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa, 2006.

Szurik B., Legiony Lucasa, [w:] Jawłowski A. (red.), Dawno temu w galaktyce popularnej, Warszawa 2010.

Dzierżek M., Podstawowe informacje o konwentach, czyli artykuł dla początkujących, http://konwenty.polter.pl/Podstawowe-informacje-o-konwentach-c2666, 29.07.2015.

Fuller, H. Jenkins, Nintendo® and New World Travel Writing: A Dialogue, http://web.stanford.edu/class/history34q/readings/Cyberspace/FullerJenkins_Nintendo.html>, 29.07.2015.

Sedeńko W. 2013, Fandom, http://encyklopediafantastyki.pl/index.php?title=Fandom, 29.07.2015.

Nintendo's Shining Star: The History of Mario,29.07.2015.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Kaszkowiak, Łukasz 2017. Popkultura jako forma interakcji na przykładzie Wrocławskiego Fanklubu Gwiezdnych Wojen. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 186–196.

Numer

Dział

TRANSGRESJA