Fobia społeczna – sposoby terapii z zastosowaniem internetu

Autor

  • Małgorzata Kozłowska Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1 50-137 Wrocław

Słowa kluczowe:

fobia społeczna, lęk społeczny, terapia internetowa, leczenie przy użyciu internetu

Abstrakt

Ze względu na szeroki zasięg fobii społecznej we współczesnych społeczeństwach istnieje potrzeba rozwijania oraz rozpowszechniania wiedzy na temat skutecznych metod terapii tego zaburzenia. Stąd też celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobów terapii fobii społecznej przy zastosowaniu technologii internetowej za pomocą specjalnych programów internetowych (z j. ang. Internet-based treatment) oraz aplikacji mobilnych. W artykule omówiona została specyfika tego podejścia do terapii, ze szczególnym uwzględnieniem jej efektywności oraz ograniczeń i mocnych stron. W konkluzji zostały też przedstawione obszary z tego zakresu, które powinny zostać poddane dalszym analizom badawczym.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5, Washington 2013

Hayes S. C., Strosahl K. D., Wilson K. G., Terapia Akceptacji i Zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany, Kraków 2013

Wells A., Terapia poznawcza zaburzeń lękowych, Kraków 2010

Netografia:

Andersson G., Carlbring P., Furmark T. i in., Therapist Experience and Knowledge Acquisition in Internet-Delivered CBT for Social Anxiety Disorder: A Randomized Controlled Trial, “PLoS ONE”, 2012, No 7, doi:10.1371/journal.pone.0037411, 20.12.2015

Andersson G., Using the Internet to provide cognitive behavior therapy, “Behaviour Research and Therapy” 2009, No 47

Benta K. I., Cremene M., Matu S. A. i in., Speakeasy – a mobile assistant for the management of social anxiety in speech situations, “Acta Technica Napocencis. Electronics and Telecommunications” 2015, No 56 (3) http://search.proquest.com/docview/1719260360?accountid=15143, 08.12.2015

Botella C., Hofmann S. G., Moscovitsch D. A., A Self-Applied, Internet-Based Intervention for Fear of Public Speaking, “Journal of Clinical Psychology” 2004, No 60 (8)

Boettcher J., Berger T., Renneberg B., Internet-Based Attention Training for Social Anxiety: A Randomized Controlled Trial, “Cognitive Therapy and Research” 2012, No 36

Boettcher J., Carlbring P., Renneberg B. i in., Internet-Based Interventions for Social Anxiety Disorder – an Overview, ,,Verhaltenstherapie” 2013, No 23, p. 163 – 164, http://www.karger.com/Article/PDF/354747, 13.12.2015

Boettcher J., Leek L., Matson L. i in., Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues, “PLoS ONE” 2013, No 8 (9)

Boschen M.J., Casey L.M., The Use of Mobile Telephones as Adjuncts to Cognitive Behavioral Psychotherapy, “Professional Psychology Research and Practice” 2008, 39 (5), https://www.researchgate.net/publication/232603942_The_Use_of_Mobile_Telephones_as_Adjuncts_to_Cognitive_Behavioral_Psychotherapy, 29.12.2015

Butler A. C., Chapman J. E., Forman E. M., Beck A. T., The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses, ,,Clinical Psychology Review” 2006, No 26, http://vls2.icm.edu.pl/pdflinks/16001222224600713.pdf, 28.12.2015

Clough B. A., Casey L. M., The Smart Therapist: A Look to the Future of Smartphones and mHealth Technologies in Psychotherapy, “Professional Psychology: Research and Practice” 2015, No 46 (3)

Dalrymple K. L. Acceptance and commitment therapy for generalized social anxiety disorder: A pilot study 2005, (Order No. 3193150), http://search.proquest.com/docview/304994406?accountid=15143, 14.12.2015

Dagöö J., Asplund R. P., Andersson H. i in., Cognitive behavior therapy versus interpersonal psychotherapy for social anxiety disorder delivered via smartphone and computer: A randomized controlled trial, ,,Journal of Anxiety Disorders” 2014, No 28, http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis, 2014.02.2003

Erwin B. A., Turk C. L., Heimberg R. G., i in., The Internet: home to a severe population of individuals with social anxiety disorder? “Journal of Anxiety Disorder” 2004, No 18, http://www.personal.kent.edu/~dfresco/Fresco_Papers/Erwin_et_al_Social_Anxiety.pdf, 29.12.2015

Gershkovich M., Herbert J. D., Forman E. M. i in., Guided Internet-Based Self-Help Intervention for Social Anxiety Disorder With Videoconferenced Therapist Support, “Cognitive and Behavioral Practice” 2015, http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpra.2015.08.005, 03.12.2015

Johansson R., Frederick R. J., Andersson G., Using the Internet to Provide Psychodynamic Psychotherapy, “Psychodynamic Psychiatry” 2013, No 41 (4)

Kłosowska J., Blaut A., Paulewicz B., Trening tendencyjności uwagi w redukcji objawów lękowych, ,,Psychiatria Polska” 2015, Nr 49 (1), http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2015/57Klosowska_PsychiatrPol2015v49i1.pdf, 10.12.2015

Lampe L. A., Social anxiety disorder: recent developments in psychological approaches to conceptualization and treatment, “Australian and New Zealand Journal of Psychiatry” 2009, No 43.

Lipsitz J. D., Markowitz J. C., Cherry M. D. i in., Open Trial of Interpersonal Psychoteraphy for the Treatment of Social Phobia, “The American Journal of Psychiatry” 1999, No 156 (11)

Ludwig S., Study: Mobile app usage grows 35%, TV & Web not so much

http://venturebeat.com/2012/12/05/mobile-app-usage-tv-web-2012/, 02.01.2016

Melville K. M., Casey L. M., Kavanagh D. J., Dropout from Internet-based treatment for

psychological disorders, “British Journal of Clinical Psychology” 2010, No 49, DOI: 10.1348/014466509X472138

Miloff A., Marklund A., Carlbring P., The challenger app for social anxiety disorder: New advances in mobile psychological treatment, “Internet Interventions” 2015 (2)

Moskowitz D. S., Young S. N., Ecological momentary assessment: what it is and why it is a method of the future in clinical psychopharmacology, “Journal of Psychiatry and Neuroscience” 2006, No 31 (1), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1325062/, 30.12.2015

Nordmo M., Sinding A. I., Carlbring P. i in., Internet-delivered cognitive behavioral therapy with and without an initial face-to-face psychoeducation session for social anxiety disorder: A pilot randomized controlled trial, “Internet Interventions” 2015, No 2

Olfson M., Guardino M., Struening E., i in., Barriers to the treatment of social anxiety, “The American Journal of Psychiatry” 2000, No 157(4), http://search.proquest.com/docview/220457629?accountid=15143, 29.12.2015

Palmqvist B., Carlbring P., Andersson G., Internet-delivered treatments with or without therapist input: does the therapist factor have implications for efficacy and cost?, “Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research” 2007, No 7(3), http://search.proquest.com/pqcentral/docview/888723054/fulltextPDF/D92AEEB6E674641PQ/1?accountid=15143, 31.12.2015

Prentice J. L., Dobson K. S., A Review of the Risks and Benefits Associated With Mobile Phone Applications for Psychological Interventions, “Canadian Psychology / Psychologie canadienne” 2014, No 55(4), http://search.proquest.com/docview/1634879305?accountid=15143, 20.12.2015

Rozental A., Andersson G., Boettcher J. i in., Consensus statement on defining and measuring negative effects of Internet interventions, “Internet Interventions” 2014, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782914000037, 09.12.2015

Spek V., Cuijpers P., Nyklicek I. i in., Internet-based cognitive behaviour therapy for symptoms of depression and anxiety: A meta-analysis, ,,Psychological Medicine” 2007, No 37 (3), http://search.proquest.com/docview/204492951?accountid=15143, 10.12.2015

Springer J. M., Acceptance and commitment therapy: Part of the "third wave" in the behavioral tradition, “Journal of Mental Health Counseling” 2012, No 34(3), http://search.proquest.com/docview/1027919892?accountid=15143

Stott R., Wild J., Grey N. i in., Internet-delivered cognitive therapy for social anxiety disorder: A development pilot series, ,,Behavioural and Cognitive Psychotherapy” 2013, No 41(4), doi:http://dx.doi.org/10.1017/S1352465813000404, 12.12.2015

Strom L., Self-help via the Internet: A new approach to psychological treatment, Uppsala 2003, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:163359/FULLTEXT01.pdf, 30.12.2015

Tulbure B. T., Månsson K. N, Andersson G., Internet treatment for social anxiety disorder in Romania: study protocol for a randomized controlled trial, “Trials” 2012, No 13, doi:10.1186/1745-6215-13-202, 15.12.2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_app, 02.01.2016

http://www.statista.com/statistics/218977/number-of-mobile-users-in-europe-since-2010/, 02.01.16

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Kozłowska, M. 2017. Fobia społeczna – sposoby terapii z zastosowaniem internetu. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 175–185.

Numer

Dział

TRANSGRESJA