Personalizm w dzisiejszym świecie. Jakie problemy stoją przed definicją osoby?

Autor

  • Jonasz Pawlaczyk Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Słowa kluczowe:

personalizm, osoba, szowinizm gatunkowy, śmierć mózgowa, eutanazja, życie

Abstrakt

Artykuł skupia się na pojęciu osoby i na personalizmie. Autor dzieli personalizm na dwa różne odłamy, z których pierwszy jest chrześcijański, a drugi świecki po to, aby jasno określić podłoże światopoglądowe z jakiego wychodzi w swoich rozważaniach. Pokazuje olbrzymią potrzebę ścisłego ustalenia definicji słowa osoba. Przywołuje najważniejsze dziedziny, w których to słowo jest niejako kluczowe dla rozwiązania wielu, w szczególności moralnych zagadnień. W swoich rozważaniach porusza problemy, z którymi boryka się medycyna oraz prawa zwierząt, które jak się wydaje, najbardziej upominają się o zdefiniowanie co oznacza bycie osobą.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:

Bal M., Travelling concepts in the humanities: a rough guide, Toronto 2002

Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, krótki przewodnik, Warszawa 2012

Biblia Tysiąclecia, ks. Rodzaju 26-3, Poznań 1965

Burgos J. M., Personalizm, Warszawa 2010

Crosby J., Zarysy Filozofii Osoby, Bycie Sobą, Kraków 2007

Davis K., The Provocative Elitism of „Personhood” for Nonhuman Creature in Animal Advocacy Parlance and Polemics, “Journal of Evolution and Technology” 2014, Vol. 24

Dec I., Personalizm w filozofii (próba systematyzacji), [w:] Rusiecki M. (red), Personalizm polski, Lublin 2008

Finnis J., Filozoficzny argument przeciwko eutanazji, [w:] Galewicz W. (red.), Wokół śmierci i umierania, Kraków 2009

Gadacz T., Milerski B., Encyklopedia PWN, Warszawa 2009, t. 8

Grant W., Personalizm chrześcijański, Poznań 1985

Hall M., Plants as Person, a philosophical botany, New York 2011

Iwański W., Śmierć mózgu, Wrocław 2010

Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990

Maritain J., La personne et le bien commun, “Revue Thomiste” 1946

McMahan J., Etyka zabijania, Warszawa 2012

Norkowski J., Człowiek umiera tylko raz. Mało znane fakty dotyczące śpiączki, stanu wegetatywnego i śmierci mózgowej, Warszawa 2013

Peter S., Wstęp, [w:] Singer P. (red.), W obronie zwierząt, Warszawa 2011

Rachels J., Samobójstwo i eutanazja, [w:] Galewicz W. (red.), Wokół śmierci i umierania, Kraków 2009

Spaemann R. Osoby o różnicy między czymś a kimś, Warszawa 2001

NETOGRAFIA:

Moment śmierci, http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/moment-smierci,368820.html, 20.01.2015

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Pawlaczyk, J. 2017. Personalizm w dzisiejszym świecie. Jakie problemy stoją przed definicją osoby?. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 17–27.