Jak Francuzi uczą historii, czyli wizerunek Polski we francuskich podręcznikach szkolnych

Autor

  • Katarzyna Byrska Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków

Słowa kluczowe:

podręczniki francuskie do przedmiotu historia-geografia, wizerunek Polski, rola nauczyciela, źródła wizualne, dobór treści nauczania

Abstrakt

Celem przedstawionego projektu jest zbadanie wizerunku Polski we francuskich podręcznikach do liceum do przedmiotu historia-geografia wydanych przez trzy renomowane wydawnictwa: Nathan, Hachette i Hatier. Zasada swobody doboru treści nauczania w ramach programu kładzie nacisk na rolę nauczyciela w procesie kształcenia, a podręczniki są jedynie pomocą dydaktyczną zawierającą liczne materiały źródłowe. Analiza podręczników wykazuje, że wizerunek Polski jest zdecydowanie mało obecny, a niekiedy przedstawiony nierzetelnie i jednostronnie.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Źródła analizowane:

Adoumié V. (red). Histoire T, [Historia klasa T], Hachette, Paryż 2012

Bourel G., Chevalier M. (red.), Histoire 1re, [Historia klasa 1], Hatier, Paryż 2012

Bourel G., Chevalier M. (red.), Histoire 2de, [Historia klasa 2], Hatier, Paryż 2010

Bourel G., Chevalier M. (red.), Histoire T, [Historia klasa T], Hatier, Paryż 2012

Lambin J-M. (red.), Histoire seconde, [Historia klasa seconde], Hachette, Paryż 2010

Le Quintrec G. (red.), Histoire 1re, [Historia klasa 1], Nathan, Paryż 2011

Le Quintrec G. (red.), Histoire 2de, [Historia klasa 2], Nathan, Paryż 2010

Le Quintrec G. (red.), Histoire Term, [Historia klasa terminal], Nathan, Paryż 2012

Zachry P. (red.), Histoire 1res, [Historia, klasa 1], Hachette, Paryż 2011

Akty prawne:

Code de l’Education du 14.04.2003 [Ustawa o oświacie], https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191, 04.06.2016

Des démarches pour la mis en oeuvre du programme [Postępowanie celem wdrożenia programu], okólnik nr 9 z 30 września 2010, http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/69/6/LyceeGT_Ressources_Hist_1_01_Demarches_184696.pdf, 17.12.2014

Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005, [Ustawa o programie szkolnym i jego orientacji na przyszłość z 23 kwietnia 2005], Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań nr 18 z dnia 5 maja 2005, http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm#loi, 18.11.2014

Rames du programme pour la classe seconde [Ramy programowe dla klasy seconde], D.U. specjalny nr 4 z 29 kwietnia 2010, wejście w życie od roku szkolnego 2010/2011, www.education.gouv.fr, 18.12.2014

Rames du programme pour la classe du première [Ramy programowe dla klasy première], D.U. nr 9 z 30 września 2010, wejście w życie od roku 2011/2012, www.education.gouv.fr, 18.12.2014

Rames du programme pour la classe du terminal [Ramy programowe dla klasy terminal], D.U. specjalny nr 8 z 18 października 2011, wejście w życie od roku 2012/2013, www.education.gouv.fr, 18.12.2014

Bibliografia:

Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012

Davies N., Histoire de la Pologne, [Serce Europy], Paryż 2001

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005

Netografia:

Oficjalny portal dla pedagogów i nauczycieli francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań, http:// www.eduscol.education.fr, 18.11.2014

Portal Educscol, Materiały dla klasy terminal, http://eduscol.education.fr/cid59932/ressources-pour-la-classe-terminale-des-series-es-et-l.html, 17.12.2014

Raport europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Zakres autonomii i odpowiedzialności nauczycieli w Europie, FRSE, Warszawa 2009, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/094PL.pdf, 18.12.2014

Portal Educscol, Materiały pomocnicze dla nauczycieli, http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/69/6/LyceeGT_Ressources_Hist_1_01_Demarches_184696.pdf, 18.11.2014

Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, Warszawa 2009, http://www.msz.gov.pl/resource/90f1454c-8ac1-439a-9e5f-ac2ca6a0f013, 24.11.2014

Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012, Warszawa 2013, http://www.msz.gov.pl/resource/b8b3993a-2df7-408b-a4c4-20b7ef465d34:JCR, 24.11.2014

Portal education.gouv.fr, http://www.education.gouv.fr, 17.12.2014

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Byrska, K. 2017. Jak Francuzi uczą historii, czyli wizerunek Polski we francuskich podręcznikach szkolnych. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 121–133.

Numer

Dział

TRANSGRESJA