Znaczenie edukacji w społeczeństwie informacyjnym

  • Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk Instytut Pedagogiki, Uniwerystet Wrocławski, ul Dawida 1/3, 50-527 Wrocław, Polska
Słowa kluczowe: Information Society, education, lifelong learning

Abstrakt

Teza: Niespotykane dotychczas tempo rozwoju techniki spowodowało, że przeobrażeniom uległy wszystkie obszary funkcjonowania człowieka. Zmiany wywołane przez rozwój nowych technologii, jak i ich następstwa trudno jest przewidzieć i ocenić, gdyż nigdy wcześniej ludzkość nie miała do czynienia z tego typu zjawiskami. Znaczący jest również fakt, że oprócz postępu technicznego, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie najwyższym dobrem nie jest produkt materialny, a informacja. Z tego powodu współczesne społeczeństwo często określa się mianem społeczeństwa informacyjnego. Należy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, jak powinna wyglądać edukacja w tak jakościowo odmiennym społeczeństwie? Czym powinna się charakteryzować, aby być w stanie przygotować człowieka do życia w ciągle zmieniającym się środowisku? W artykule podjęto próbę wskazania cech, jakimi powinna charakteryzować się edukacja.

Omówione koncepcje: W pierwszej kolejności przedstawiono specyfikę nowej rzeczywistości społecznej, jakim jest społeczeństwo informacyjne. Wskazano także na znaczenie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem idei całożyciowego uczenia się, która to stanowi jeden z podstawowych filarów społeczeństwa informacyjnego.

Wyniki i wnioski: Na podstawie analizowanych teorii ukazano znaczenie edukacji w społeczeństwie informacyjnym, zarówno w wymiarze systemowym, jak i jednostkowym. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym powinna być: komplementarna ze społeczeństwem informacyjnym, elastyczna, wspierająca człowieka,  ogólna, ale jednocześnie specjalistyczna.

Biogram autora

Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, Instytut Pedagogiki, Uniwerystet Wrocławski, ul Dawida 1/3, 50-527 Wrocław, Polska

Adiunktem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaintersowania naukowe: edukacja dorosłych, społeczeństwo informacyjne, idea całożyciowego uczenia się, jak i innowacje w edukacji.

Opublikowane
2018-07-22
Jak cytować
[1]
Marcinkiewicz-Wilk, A. 2018. Znaczenie edukacji w społeczeństwie informacyjnym. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 17-25. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.17.25.