Polityka historyczna Węgier. Współczesne oblicze

  • Bartosz Bogusław Bobek Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
Słowa kluczowe: polityka historyczna, Węgry, Trianon, miejsce upamiętnienia, rewolucja 1956.

Abstrakt

Teza. Polityka historyczna na Węgrzech jest oparta na pamięci o największej tragedii narodowej, jaką był traktat z Trianon, a także na upamiętnieniu bohaterskiej rewolucji z 1956 roku. Polityka w tym zakresie obejmuje także pamięć historyczną związaną z zagadnieniem holokaustu.

Omówione koncepcje. Podstawą interpretacji są sposoby upamiętania wydarzeń historycznych przez dzisiejszą klasę polityczną. Do obszarów badawczych zalicza się zapisy konstytucyjne odnoszące się do historii, organizacje obchodów narodowych, a także powoływanie do życia instytucji państwowych i muzeów odpowiedzialnych za kreowanie świadomości historycznej.

Wnioski. Polityka pamięci na Węgrzech jest obecnie tematem bardzo popularnym, mającym wpływ na kształt węgierskiej sceny politycznej. Tekst porusza temat niedostatecznie zbadany.  Na polskim gruncie brakuje literatury wyczerpującej owe zagadnienie.

Biogram autora

Bartosz Bogusław Bobek, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska

Doktorant na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Zainteresowania naukowe: historia polityczna Węgier ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.

 

Bibliografia

[1]. Andrychowicz-Skrzeba, J. (2014). Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
[2]. Bazylczuk, E. (2011). Wspomnienia własne. Pobrane z: http://kpbc.umk.pl/Content/73762/Wegry-1956-wlasne.pdf. wydruk z dnia 07.2011.
[3]. Białecki, K. (2012). Miejsca pamięci o rewolucji węgierskiej. Pamięć.pl. 7, 54-55.
[4]. Brzeziński, Sz. (2007). Sieroty świętego Stefana. Węgrzy wobec traumy Trianon. Więź, 1 (579), 63-70.
[5]. Cartledge, B. (2006). The will to sourvive. A history of Hungary [Wola przetrwania. Historia Węgier]. London: Timewell Press Limited.
[6]. Dusza, A. (2013). Węgry co tam się dzieje. Warszawa: Fronda.
[7]. Hlebionek, M. (2005). O Pamięci historycznej. Referat wygłoszony na sesji Rady Miejskiej z okazji 60 rocznicy wyzwolenia Trzcianki, 27 I 2005r. Pobrane z: http://wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl/sites/default/files/Pami%C4%99%C4%874.pdf.
[8]. Horvath, S. (2015). Goodbye Historikerstreit, Hello Budapest City of Angels: The Debate about the Monument to the German Occupation. Cultures of History Forum [Żegnaj Historikerstreit, witaj Budapeszcie mieście aniołów: Debata na temat pomnika Niemieckiej Okupacji. Forum Kultury Historii ]. Pobrane z: www.cultures-of-history.uni-jena.de/debates/hungary/goodbye-historikerstreit-hello-budapest-city-of-angels-the-debate-about-the-monument-to-the-german-occupation.
[9]. International Holocaust Remembrance Alliance. (2002). Hungary [Węgry]. Pobrane z : https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.holocaustremembrance.com%2Fmember-countries%2Fholocaust-education-remembrance-and-research-hungary&h=ATNBfKqoMsbQObZ7zdaIKtvucnwGvUdYO03fNjoT4wnhbSKHTJrVDVmdSSwU3HZIGn_PBAq3LnmOPb0NJUOLpbnbq98uEj5UicZQQDFPABxQUh8sm3o6ROgBKTaF_8vpl3nJhskD_VEnmw.
[10]. Veritas Research Institute. (2018). Pobrane z: http://www.veritasintezet.hu/en/
[11]. Kovacs, E. (2016). Overcoming History through Trauma. The Hungarian Historikerstreit [Przezwyciężanie historii poprzez traumę. Węgierskie Historikerstreit]. European Review, 24(4), 523-534.
[12]. Piotrkowiak- Junkiert, K. (2015). O murze, którym była rzeka. Lament nad Dunajem Mihalya Kornisa. Przestrzenie Teorii, 24, 109-123.
[13]. Ungvary, K. (2011). The Memory of Communist Crimes: The „House of Terror” and the Central Cemetery [Pamięć o zbrodniach komunistycznych: “Dom terror” I Cmentarz Centralny]. European Network Remembrance and Solidarity. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fenrs.eu%2Fpl%2Farticles%2F106-the-memory-of-communist
crimes&h=ATNBfKqoMsbQObZ7zdaIKtvucnwGvUdYO03fNjoT4wnhbSKHTJrVDVmdSSwU3HZIGn_PBAq3LnmOPb0NJUOLpbnbq98uEj5UicZQQDFPABxQUh8sm3o6ROgBKTaF_8vpl3nJhskD_VEnmw
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Bobek, B.B. 2018. Polityka historyczna Węgier. Współczesne oblicze. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 128-136. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.128.136.