Zabytkowe wyposażenie dawnej cerkwi w Odrzechowej, w świetle badań konserwatorskich

Autor

  • Łukasz Wojtowicz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Krakowskie Przedmieście, 500-068 Warszawa, Polska

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2018.591.600

Słowa kluczowe:

Odrzechowa, badania, ikonostas, ołtarz, cerkiew, konserwacja, dziedzictwo

Abstrakt

Cel badań. Celem badań zabytkowego wyposażenia (odnalezionego w 2015 roku na strychu świątyni) dawnej cerkwi p. w Narodzin Św. Jana Chrzciciela (1812r.), było ustalenie proweniencji, datowania a także techniki i technologii poszczególnych obiektów. Badania zostały zrealizowane w ramach „Projektu konserwatorskiego dla zabytkowego wyposażenia dawnej cerkwi  w Odrzechowej” sfinansowanego w ramach stypendium ministra MKiDN

Metoda badań. Przeprowadzono badania fizyko-chemiczne próbek pobranych z wybranych obiektów zabytkowych w celu ustalenia budowy technologicznej a także identyfikacji pigmentów oraz spoiw. Wykonano dokładne pomiary oraz inwentaryzację zbioru. Ważną częścią badań była analiza stylistyczno – porównawcza najcenniejszych obiektów a także kwerenda archiwalna.

Wyniki badań. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się ustalić datowanie dwóch najcenniejszych obiektów: ołtarza bocznego z XVIII wieku oraz drewnianego krzyża procesyjnego z przełomu XVIII/XIX wieku. Ponadto odtworzono wygląd dwóch istotnych elementów wyposażenia: ikonostasu z końca XIX wieku oraz Cyborium. Stworzono bogatą dokumentację zbioru zawierającą podsumowanie badań fizyko-chemicznych, opis, stan zachowania a także proponowany program konserwatorski.

Wnioski. Na podstawie zgromadzonych informacji oraz przeprowadzonej analizy poszczególnych elementów wyposażenia udało się wyselekcjonować te najcenniejsze i objąć je ochroną (wpis do rejestru zabytków). Ponadto na podstawie dokumentacji, przygotowano projekt re-aranżacji wnętrza świątyni w celu przywrócenia jej wartości historycznych.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Łukasz Wojtowicz - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Krakowskie Przedmieście, 500-068 Warszawa, Polska

Asystent w pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych prowadzonej przez prof. dr hab. Joannę Czernichowską. Główne zainteresowania naukowe to konserwacja i restauracja malarstwa, historia ochrony dziedzictwa grup etnograficznych na terenie pół-wsch. Polski. Pełni rolę opiekuna Koła Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury na WKiRDS ASP w Warszawie. W 2015 roku został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Kół Naukowych Struna za projekt “Tajemnice Odrzechowej”

Pobrania

Opublikowane

2018-07-23

Jak cytować

[1]
Wojtowicz, Łukasz 2018. Zabytkowe wyposażenie dawnej cerkwi w Odrzechowej, w świetle badań konserwatorskich. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 591–600. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.591.600.