Amerykański i brytyjski ruch studencki i jego wizerunek w filmie

  • Marzena Kraszewska SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska
Słowa kluczowe: ruch studencki, film studencki, kluby dyskusyjne, sport, studencka działalność polityczna, gazety studenckie

Abstrakt

Teza: Niniejszy artykuł przedstawia genezę i krótki zarys historii rozwoju ruchu studenckiego w Ameryce i Wielkiej Brytanii oraz jego wizerunek w filmach z gatunku college movies, które pojawiły się w XX wieku, głównie w Ameryce.

Omówione koncepcje: Zagadnienia dotyczące przynależności do korporacji studenckich, klubów sportowych i uczestnictwa w innych zajęciach nadobowiązkowych znalazły odzwierciedlenie w filmach z wyżej wymienionego gatunku.

Wyniki i wnioski: W filmach studenckich odzwierciedlane są głównie bractwa i działalność sportowa. Natomist uczestnictwo w wydawaniu gazet i czasopism w kampusach, od lat 30-tych i 50-tych XX wieku, w klubach muzycznych i teatralnych, samorządzie studenckim oraz zaangażowanie w działalność polityczną są zazwyczaj wątkami pobocznymi w stosunku do głównej fabuły. Przedstwiony wizerunek jest więc niepełny i streotypowy, co ma znaczący wpływ na postrzeganie anglosaskiej rzeczywistości akademickiej przez społeczności na całym świecie.

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia: Przegląd dostępnej literatury związanej z tematem pozwala wyciągnąć wniosek, że dotychczasowe badania nie analizowały zbiorczo przykładów z kina amerykańskiego i brytyjskiego i nie porównywały ich z rzeczywistym wizerunkiem. Zagadnienia te są przedmiotem szerszych badań na temat wizerunku środowiska akademickiego i uniwersytetu jako instytucji na podstawie wybranych brytyjskich i amerykańskich utworów literackich z gatunku powieści akademickiej/kampusowej jak i filmów typu „college movies”, w większości należących do kina amerykańskiego, oraz poszukiwań śladów powieści akademickiej w literaturze polskiej i kinie polskim.

Biogram autora

Marzena Kraszewska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska

Filolog angielski, tłumacz, lektor języka angielskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, ekspert w zakresie współpracy międzynarodowej na poziomie szkolnictwa wyższego, organizator licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, seminariów i warsztatów, zastępca redaktora i dyrektor produkcji międzynarodowych czasopism naukowych, uczestnik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat powieści akademickich i filmów studenckich.

 

Bibliografia

[1] Brockliss, L. (2016). The University of Oxford. A History. Oxford: Oxford University Press.
[2] Brubacher, S. J., & Rudy, W. (1999). Higher Education in Transition. A History of American Colleges and Universities. New Brunswick and London: Transation Publishers.
[3] Conklin, J. E. (2008). Campus Life in the Movies. A Critical Survey from the Silent Era to Present. Jefferson, North Carolina: McFarland.
[4] Deslandes, P. R. (2005). Oxbridge Men. British Masculinity and the Undergraduate Experience, 1850-1920. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
[5] Ellsworth, F. L., & Burns, M. A. (1970). Student Activism in American Higher Education. N.W. Washington, D.C.: American Personnel and Guidance Association.
[6] Fraternity and sorority. (2016, 07. 15.). Retrieved from Encyclopædia Britannica Online.: https://www.britannica.com/topic/fraternity-and-sorority
[7] Hoefferle, C. M. (2013). British Student Activism in the Long Sixties. New York: Routledge.
[8] Keller, M. a. (2001). Making Harvard Modern. The rise of America's University. New York: Oxford University Press.
[9] Moffatt, M. (1991, January/February). College Life. Undergraduate Culture and Higher Education. Journal of Higher Education, 62(1).
[10] Thelin, J. E., & Townsend, B. K. (1987). Fiction to fact: College novels and the study of Higher Education. Annual Meeting of the Association for the Study of Higher education. San Diego: The George Washington University.
[11] Tiersky, E. a. (1970). The USA Customs and Institutions. USA: Regents Publishing Company, Inc.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Kraszewska, M. 2018. Amerykański i brytyjski ruch studencki i jego wizerunek w filmie. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 579-590. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.579.590.