Podejście jezuitów do rywalizacji w szkolnictwie w okresie nowożytnym na podstawie „Ratio Studiorum”

Autor

  • Stanisław Grabarczyk Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2022.186.193

Słowa kluczowe:

Jezuici, rywalizacja, wychowanie, edukacja, nowożytność

Abstrakt

Cel badań. Celem artykułu jest ukazanie systemowego podejścia jezuitów do kwestii rywalizacji między uczniami w procesie edukacyjnym i wychowawczym młodzieży szlacheckiej w epoce nowożytnej. Przybliżony został kontekst historyczny, w którym jezuici rozwijali swój system szkolnictwa.

Metoda badań. Tekst jest napisany w oparciu o źródło, będące głównym dokumentem opisującym doktrynę edukacyjną zakonu jezuitów Ratio Studiorum. Autor wykorzystał literaturę przedmiotu: naukowe opracowania dotyczące historii zakonu oraz historii powstania Ratio Studiorum, a także roli rywalizacji w wychowaniu i edukacji. Analiza źródła pozwoliła badaczowi dostrzec istotny element, rozwijający ducha rywalizacji, czyli system kar i nagród oraz sposób doceniania najlepszych uczniów.

Wyniki i wnioski. Wnioskiem pracy jest stwierdzenie, że jezuici przykładali duże znaczenie do współzawodnictwa w wychowywaniu młodych chłopców oraz stymulowali ich rozwój za pomocą systemu kar i nagród.

Wartość poznawcza. Rozprawa prezentuje jeden z elementów programowych kształcenia jezuickiego w nowożytnej Europie i może stanowić element do szerszych badań nad historią zakonu oraz historią edukacji.

 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Stanisław Grabarczyk - Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska

Student studiów magisterskich na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Realizuje specjalizację popularyzatorską z elementami dziennikarstwa. Studia Pierwszego Stopnia ukończył na tym samym wydziale i uniwersytecie. Jest członkiem Studenckiego Klubu Międzypokoloeniowych Badań Historycznych. Interesuje się głównie historią XX wieku i historią edukacji. 

Bibliografia

Górecki, A. (2014). O jezuickiej Ratio Studiorum. W: Christianitas. Edukacja: ausculta + pervenies, Nr 58/2014. 58-69. https://christianitas.org/site_media/content/ch58_gorecki2.pdf.

Grzebień, L. (1996). Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995. We współpracy z zespołem jezuitów, aut. i red. działów A. P. Bieś, współpr. nauk. i red. R. Darowski. Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Instytut Kultury Religijnej: Wydawnictwo WAM.

Kochanowicz, J. (2010a). Problem denuncjacji w szkolnictwie jezuickim. W: Pamięć wieków kształtuje potomność. 437-443 Kraków: Wydawnictwo WAM.

Kochanowicz, J. (2010b). Wychowanie w szkołach jezuickich okresu staropolskiego. W: Pedagogika Ignacjańska. Historia, teoria, praktyka. 205-239 Kraków: Wydawnictwo WAM.

Kot, S. (1994). Historia Wychowania. Tom 1. Od starożytnej Grecji do połowy XVIII w. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kuran, M. (2010). Rola szkolnictwa jezuickiego w kształtowaniu wspólnoty europejskiej. Łódź: Acta Universitatis Lodziensis. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” , t. 13,

Ratio atque institutio studiorum SJ czyli ustawa szkolna towarzystwa jezusowego (1599), (2000). Wstęp i oprac. K. Bartnicka i T. Bieńkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Ateneum.

Verhoeff, T. (1997). The Role of Competitions in education. Eidhoven. https://www.researchgate.net/publication/228714944_The_role_of_competitions_in_education.

Pobrania

Opublikowane

2022-08-30

Jak cytować

[1]
Grabarczyk, S. 2022. Podejście jezuitów do rywalizacji w szkolnictwie w okresie nowożytnym na podstawie „Ratio Studiorum”. Ogrody Nauk i Sztuk. 12, 12 (sie. 2022), 186–193. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2022.186.193.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE