Wartość dzieł sztuki w kontekście teorii ekonomicznych

Autor

  • Zuzanna Kamykowska Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2022.47.57

Słowa kluczowe:

ekonomika kultury, ekonomia sztuki, wartość dzieł sztuki, ceny dzieł sztuki

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie różnych podejść różnych szkół ekonomicznych do problemu kształtowania cen dzieł sztuki oraz wykazanie, że wartość rynkowa dzieła sztuki jest określana na podstawie zarówno  obiektywnych  jak i subiektywnych kryteriów oceny.

W historii ekonomii zagadnieniem wartości dzieła sztuki zajmowali się przedstawiciele wszystkich szkół ekonomicznych od klasycznej, post klasycznej, keynesowskiej, a nawet marksistowskiej, po przedstawicieli ekonomiki kultury. Badanie kształtowania się cen na rynku sztuki wiąże się z wieloma trudnościami, można także wyróżnić dwie przeciwstawne postawy badawcze: pierwsza wyraża pogląd, że wartość dzieła sztuki jest kształtowana przez gusta kolekcjonerów, druga postawa badawcza wyraża pogląd, że dzieła sztuki są powiązane z innymi dobrami ekonomicznymi, ponieważ podobnie jak one podlegają siłom rynkowym. Przyjęta metoda badawcza to analiza danych historycznych, raportów aukcyjnych, danych statystycznych oraz literatury przedmiotu zarówno polsko jak i anglojęzycznej. W artykule zaprezentowano kompleksowe zestawienie poglądów różnych szkół ekonomicznych na zagadnienie wartości dzieł sztuki. Niniejszy artykuł może stanowić obszar dalszych badań i rozważań.

 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Zuzanna Kamykowska - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków

Zuzanna Kamykowska – historyk sztuki, tłumacz języka chińskiego; absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie. Obecnie doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obszary zainteresowań: współczesna sztuka chińska, chiński rynek sztuki, Chiny na arenie międzynarodowej oraz polsko-chińskie stosunki gospodarcze.

Bibliografia

Baumol, W. J. (1986). Unnatural value: or art investment as floating crap game. The American Economic Review, 76(2), 10-14.

Baumol, W. J., & Bowen, W. G. (1965). On the performing arts: The anatomy of their economic problems. The American economic review, 55(1/2), 495-502.

Benhamou, F. ( 200). Analyse économique de la valeur des biens d’art, Economica, Paris.

Białostocki, J. (1980). Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, wyd. Ossolineum, Wrocław.

Białynicka-Birula, J. (2008). Dynamika międzynarodowego handlu dziełami sztuki w niektórych krajach świata. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 89-94.

Białynicka-Birula, J. (2014). Międzynarodowy handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej: podejście grawitacyjne i sieciowe. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, (233).

David, R. (1901). On the Principles of Political Economy, and Taxation. Forgotten Books..

Dickie, G. (1984). Czym jest sztuka. Analiza instytucjonalna, tłum. Maria Gołaszewska, w: Estetyka w świecie, red. Maria Gołaszewska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Dziemidok, B. (2002). Główne kontrowersje estetyki współczesnej. Wydaw. Naukowe PWN.

Fenner, D. E. (2003). Artistic value. Journal of value inquiry, 37(4), 555.

Frey, B. S., & Pommerehne, W. W. (1989). Muses and Markets: Explorations in the Economics of the Arts. Blackwell.

Golka, M. (1991). Rynek sztuki. Artia.

Goodwin, J., & Jasper, J. M. (1999, March). Caught in a winding, snarling vine: The structural bias of political process theory. In Sociological forum (Vol. 14, No. 1, pp. 27-54). Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers

Grampp, W. D. (1989). Pricing the priceless: art, artists, and economics.

Greffe, X. (2002). Arts and artists from an economic perspective (No. halshs-00272088).

Hicks, J. R. (1939). The foundations of welfare economics. The Economic Journal, 49(196), 696-712.

Hume, D., & Hume, D. (2001). Of the standard of taste (p. 488). BiblioBytes.

Hutter, M., & Shusterman, R. (2006). Value and the valuation of art in economic and aesthetic theory. Handbook of the Economics of Art and Culture, 1, 169-208.

Locke, J. (1990). Second treatise on civil government (1690). Testo integrale disponibile su www. constitution. org.

Marchi, N. D., & Miegroet, H. J. V. (1994). Art, value, and market practices in the Netherlands in the seventeenth century. The Art Bulletin, 76(3), 451-464.

Marshall, A. (2009). Principles of economics: unabridged eighth edition. Cosimo, Inc..

Moureau, N. (2000). Analyse économique de la valeur des biens d'art: la peinture contemporaine. Paris: Economica.

Pareto, V. (1909). Manuel d'économie politique (Vol. 38). Giard & Brière.

Rzepińska, M. (1996). Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum.

Shusterman, R. (2002). Surface and depth: Dialectics of criticism and culture. Cornell University Press.

Skubiszewski, P. (1973). Badania nad sztuką średniowieczną, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot – Metodologia – Zawód, PWN, Warszawa 1973.

Smith, A. (1950). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,(1776).

Stigler, G. J., & Becker, G. S. (1977). De gustibus non est disputandum. The american economic review, 67(2), 76-90.

Tatarkiewicz, W. (2005). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 1988.

Throsby, D. (1994). The production and consumption of the arts: A view of cultural economics. Journal of economic literature, 32(1), 1-29

Throsby, D. (2001). Economics and culture. Cambridge university press.

Towse, R. (2005). Alan Peacock and cultural economics. The Economic Journal, 115(504), F262-F

Velthuis, O. (2007). Talking prices: Symbolic meanings of prices on the market for contemporary art (Vol. 55). Princeton University Press.

Verger, A. (1987). L'art d'estimer l'art. Actes de la recherche en sciences sociales, 66(1), 105-121.

White, M.V.(1999), Obscure Objects of Desire? Nineteenth- century British Economists and Price(s) of “Rare Art”. Economic Engagements with Art, eds. N. de Marchi, C.D.W. Goodwin, Duke University, Durham.

Pobrania

Opublikowane

2022-08-30

Jak cytować

[1]
Kamykowska, Z. 2022. Wartość dzieł sztuki w kontekście teorii ekonomicznych. Ogrody Nauk i Sztuk. 12, 12 (sie. 2022), 47–57. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2022.47.57.