Wizerunki na monetach Ajnos jako przejaw edukacji i komunikacji społecznej w mieście antycznym.

Autor

  • Paulina Lebiedowicz Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Gagarina 11, 87-100 Toruń

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2022.165.174

Słowa kluczowe:

Hermes, mennictwo, Ajnos, komunikacja, ekonomia, handel, polityka

Abstrakt

Cel. Celem badań była analiza monet antycznych wybitych w Ajnos na przełomie lat 480-200 p.n.e., przede wszystkim ich funkcji jako nośnika informacji o przemianach polityczno-ekonomicznych w mieście.

Materiały i metody. Dokonano analizy zaobserwowanych zmian systemu wagowego wybijanych monet w kontekście przemian ekonomiczno-politycznych zachodzących w strefie Morza Egejskiego podkreślając znaczenie tych zmian dla określonych grup społecznych w polis. Przeprowadzono analizę przedstawień bóstw i znaków urzędniczych na monetach wyjaśniając ich rolę jako środka komunikacji społecznej. Dokonano także analizy stylistyczno-porównawczej monet pochodzących z innych obszarów Grecji celem określenia znaczenia i zasięgu zmian zaobserwowanych w emisjach monet Ajnos.

Wyniki. Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie tezy zakładającej, że zmienność monet antycznych była wynikiem nie tylko naturalnej ewolucji i poprawienia umiejętności menniczych, ale również odzwierciedleniem zmian politycznych lub handlowych w danym rejonie Grecji i równocześnie wewnętrznych zmian ekonomicznych polis.

Wnioski. Wyniki badań potwierdziły znaczenie interpretacji monet w kontekście odtworzenia i oceny zmian polityczno-ekonomicznych zachodzących w poleis greckich. Analizy monet są również cennym źródłem umożliwiającym określenie chronologii i dynamiki tych zmian. Przeprowadzone badania udowodniły rolę monet jako czynnika integrującego społeczeństwo danej polis greckiej wykazując, że ikonografia na nich zawarta jest świadectwem i jednocześnie komunikatem wspólnoty obywatelskiej jej mieszkańców.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Paulina Lebiedowicz - Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Gagarina 11, 87-100 Toruń

Paulina Lebiedowicza - studentka archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zainteresowania naukowe: rozwój handlu i mennictwa w starożytnej Grecji,
analiza przedstawień ikonograficznych na monetach, Królestwo Ptolemeuszy.

Bibliografia

Başaran, S. (2002). Enez (Ainos) 2001 Yili Kazi ve Onarim Çalişmalari. Anatolian Research, 16, 59-86.

Başaran, S. (2017). Ainos: History and Archaeology. The Cultural Aspects of Rivers. Conference Papers, 28-45.

Dan, A., Başaran, S., Bruckner, H., Erkul E., Pint, A., Rabbel, W., Shumilovskikh L., Wilken D., & Wunerlish, T. (2019). Ainos in Thrace: research perspectives in historical geography and geoarchaeology. Anatolia Antiqua, 27, 127-144. DOI:10.4000/anatoliaantiqua.882

Head, B. (1887). Historia numorum, a manual of Greek numismatics. Clarendon Press. DOI:10.11588/diglit.45277

Kallimach z Cyreny (tłum. 2017). Dzieła poetyckie: T. 2. Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Metcalf, E. (red.). (2012). The Oxford handbook of Greek and Roman coinage. Oxford University Press. DOI:10.1093/oxfordhb/9780195305746.001.0001

Mielczarek, M. (2006). Mennictwo starożytnej Grecji: Cz. 1. Mennictwo okresów archaicznego i klasycznego. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.

Pobrania

Opublikowane

2022-08-30

Jak cytować

[1]
Lebiedowicz, P. 2022. Wizerunki na monetach Ajnos jako przejaw edukacji i komunikacji społecznej w mieście antycznym. Ogrody Nauk i Sztuk. 12, 12 (sie. 2022), 165–174. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2022.165.174.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE