BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM – PIESI JAKO NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

Autor

  • Maciej Raczyński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2020.92.102

Słowa kluczowe:

pieszy, ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, motoryzacja, spowolnienie ruchu, droga.

Abstrakt

Cel badań. Celem przeprowadzonych badań było wykazanie obszarów ochrony pieszych pod względem prawnym i technicznym oraz tego, jaki wpływ ma zachowanie pieszych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W tekście zostały omówione następujące zagadnienia: piesi, jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego; trzy ważne zasady chroniące życie pieszych; zagrożenia dla pieszych i przez pieszych.

Metodologia. Główną metodą badawczą wykorzystaną do omówienia zagadnienia bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym jest analiza źródeł prawnych oraz programów telewizyjnych, artykułów oraz dostępnej literatury naukowej.

Wyniki badań. Rozwiązania prawne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące ochronę pieszych obowiązujące w Polsce należy uznać za wystarczające. Znaczącym problemem jest jednak wciąż nieodpowiednia infrastruktura pieszo-drogowa, która w znaczący sposób mogłaby zmniejszyć ruch pojazdów a uwolnić ruch dla pieszych zwiększając poziom bezpieczeństwa w szczególności w miastach. W konsekwencji zwiększony udział transportu zbiorowego ogranicza ruch innych pojazdów. W artykule wykazano, że lekceważenie przepisów prawa o ruchu drogowym i brak świadomości sytuacyjnej przez pieszych i kierowców pojazdów jest zagadnieniem trudnym do zwalczenia. Bez systemu edukacji i dostosowania treści do poziomu odbiorców nie możemy mówić o długofalowym zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym.

Wnioski. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to nie tylko statystyka i przeciwdziałanie wypadkom. Jest to złożony problem, w którym dziedziny nauki takie jak psychologia, socjologia, biologia, prawo oraz techniczne dyscypliny naukowe powinny ze sobą współpracować. W literaturze naukowej, jaki i opracowaniach instytucjonalnych zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego, brakuje zajęcia stanowczego stanowiska przez badaczy oraz praktyków zajmujących się tematyka poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Maciej Raczyński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

Blumczyńska, A. (2015). Wybrane definicje z ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych. Słupsk: Szkoła Policji w Słupsku.

Dziennik Wschodni. (2019). Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 12. Pobrano z: https://www.dziennikwschodni.pl/chelm/smiertelny-wypadek-na-drodze-krajowej-nr-12-dwa-samochody-uderzyly-w-piesza-kobiete,n,1000256579.html.

Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego. (2019). Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku. Warszawa.

Kotowski, W. (2016). Zasady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Świetle Prawa. Pobrano z: https://pk.gov.pl/wpcontent/uploads/2016/07/60036ee93c73d96fbc3d65d221e5643a.pdf.

Krasnowska, V. (2019). Piesi wyszli na ulicę. Polityka, 45(3235).

Kurier Lubelski. (2019). Śmiertelny wypadek w miejscowości Zagrody. Potrącony pieszy zmarł w szpitalu. Pobrano z: https://kurierlubelski.pl/smiertelny-wypadek-w-miejscowosci-zagrody-potracony-pieszy-zmarl-w-szpitalu/ar/c16-14552885.

Motor. (2019). Europa Stawia na Bezpieczeństwo. 51-52/2019, (3469–70).

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. (2013). Warszawa: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Policja Warmińsko-Mazurska. (2015). Olsztyn: Wtargnął na jezdnię na czerwonym świetle – może mówić o wielkim szczęściu. Pobrano z: http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/12892,Olsztyn-Wtargnal-na-jezdnie-na-czerwonym-swietle-moze-mowic-o-wielkim-szczesciu.html.

Skrzypek, M. (2016). Język o pieszych – relacje semantyczne. Atlas Sytuacji Pieszych. Lublin: Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN.pl.

TVP INFO. (2019). Potrącenie na pasach. Kobieta weszła na nie wpatrzona w telefon. Pobrano z: https://www.tvp.info/45515949/potracenie-na-pasach-kobieta-weszla-na-nie-wpatrzona-w-telefon-wideo.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (1997). Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602.

Walasik, S., Małecka, P. (2018). Kształtowanie wizerunku SZ RP i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wyzwaniem współczesnego bezpieczeństwa. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Wirtualnemedia.pl (2019). Gang Seniorów i Piotr Fronczewski w kampanii ZDM „Obudź się! Uwaga=życie. Pobrano z https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gang-seniorow-i-piotr-fronczewski-w-kampanii-zdm-obudz-sie-uwaga-zycie.

Zięba, E. (2016). Formy ochrony bezpieczeństwa – aspekty prawne. [W:] D. Kamuda, M. Polinceusz (red.), Działalność społeczno-organizatorska, jako prawna forma działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-25

Jak cytować

[1]
Raczyński, M. 2020. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM – PIESI JAKO NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO. Ogrody Nauk i Sztuk. 10, (lip. 2020), 92–102. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2020.92.102.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE