Kultura – Edukacja – Rozwój Rewolucja kulturowa podług kulturalizmu Jana Stachniuka

  • Paweł Bielawski Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków
Słowa kluczowe: Stachniuk, kulturalizm, Zadruga, rewolucja kulturowa, edukacja, rozwój

Abstrakt

Teza. Tematem artykułu jest koncepcja rewolucji kulturowej w myśli Jana Stachniuka. W opinii Stachniuka, Polska od połowy XVI w. jest państwem zacofanym. Uważał on, że do wydźwignięcia Polski z wielowiekowego zacofania konieczna jest rewolucja kulturowa, której fundamentalnym elementem jest zmiana charakteru narodowego Polaków. 

Omówione koncepcje. W tekście omówione zostały pojęcia: indywidualizmu wegetacyjnego, teoria kultury i wspakultury, Instytutu Rekonstrukcji Kultury, ideomatrycy, idei wspólnoty tworzącej, cztery zasady rewolucji kulturowej. Podsumowując – przedstawiony został stan faktyczny i metodologia rewolucji.

Wyniki i wnioski. Analiza wykazała, iż sposobem na rewolucję kulturową jest zmiana charakteru narodowego Polaków, której początkiem miałoby być założenie Instytutu Rekonstrukcji Kultury –  ośrodka dyspozycji politycznej i intelektualnej. Instytut miałby dokonać rewolucji poprzez przewartościowanie polskiej kultury i rozwinięcie idei Wspólnoty Tworzącej (leitmotiv nowej polskiej tożsamości). Owa idea opierała się na czterech zasadach: powinności dzieła, indywidualizmu bohaterskiego, braterstwie posłannictwa człowieczego i etyce dzieła. Te zasady miałyby być podstawą nowego światopoglądu Polaków.

Oryginalność. Artykuł omawia myśliciela relatywnie słabo zbadanego i opisuje wątek jego twórczości prawie w ogóle niezbadany.

 

Biogram autora

Paweł Bielawski, Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków

doktorant

Bibliografia

Grabek, A. (2016, grudzień 14). Szkoły bliskie ideału? Pobrane z: www.rp.pl/artykul/1108261-Szkoly-bliskie-idealu

Krzysztofek, K., Szczepański, M. (2003). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych

do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

PAP (2016, grudzień 14). PISA 2015: polscy uczniowie we wszystkich obszarach z wynikiem

powyżej średniej OECD. Pobrane z: wiadomosci.onet.pl/kraj/pisa-2015-polscy

uczniowie-z wynikiem-powyzej-sredniej-oecd/6hlqtj

RADIO Zet (2016, grudzień 14). Polscy uczniowie to prymusi. Są wśród najlepszych w

Europie. Pobrane z: wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Wyniki-polskich

uczniow-PISA-2016-00033347

Stachniuk, J. (1990). Dzieje bez dziejów. Wrocław: Toporzeł.

Stachniuk, J. (2006). Droga rewolucji kulturowej w Polsce. Wrocław: Toporzeł.

Stachniuk, J. (2016, grudzień 14). Walka o zasady. Pobrane z:

toporzel.republika.pl/teksty/walkaf.

Topolska, K., Mirowska-Łoskot, U. (2016, grudzień 14). Absolwent skazany na bruk:

Uczelnie są oderwane od rynku pracy. Pobrane z:

serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/847590,absolwent-skazany-na-bruk

uczelnie-sa oderwane-od-rynku-pracy.

WP Money (2016, grudzień 14). Rynek pracy w Polsce. Umiejętności absolwentów nie

przystają do potrzeb gospodarki. Pobrane z:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rynek-pracy w-polsce

umiejetnosci,251,0,1728507.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Bielawski, P. 2017. Kultura – Edukacja – Rozwój Rewolucja kulturowa podług kulturalizmu Jana Stachniuka. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 364.372.