,,Urodził się na swoje własne i całego świata nieszczęście" – biografia Adolfa Hitlera, która wpłynęła na losy ludzkości

Autor

  • Katarzyna Sygulska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Słowa kluczowe:

Adolf Hitler, nazizm, biografia, doświadczenia życiowe

Abstrakt

W artykule zaprezentowana została biografia Adolfa Hitlera wraz z interpretacją. Autorka opisała jego życie od narodzin do momentu wstąpienia do partii nazistowskiej: czasy w domu rodzinnym oraz po jego opuszczeniu, edukację i relacje z innymi ludźmi. Opracowanie uwzględnia zdarzenia krytyczne z życia Hitlera – śmierć ojca i matki, niedostanie się na wymarzone studia, wybuch pierwszej wojny światowej i stanie się żołnierzem, uczestnictwo w zebraniu nazistów oraz wstąpienie do DAP. Autorka uwzględniła także wpływ Hitlera na historię Niemiec i świata. Wskazała na zasadność zajmowania się tematem nazizmu. Z historii wypływają bowiem wnioski, które mogą pomóc w tworzeniu lepszej rzeczywistości.

,, He was born on his own and the world unhappiness "- a biography of Adolf Hitler, which affected the fate of humanity

 

Abstract

The article presents the biography of Adolf Hitler with an interpretation. The author describes his life from birth to joining the nazi party: life in the family home, after leaving home education and relationships with other people. The Development describes the critical events in Hitler's life - the death of his father and mother, inaccessibilty to study the outbreak of the First World War and becoming  a soldier, and  participation in a nazi  meeting and joining the DAP. The author also presents impact of Hitler on Germanhistory and the world's story. She says that dealing  with  the  topic of nazism is important. The conclusions derived from history can help create a better reality.  

Key words: Adolf Hitler, nazism, biography, life experiences

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bankowicz, B., Bankowicz, M., Dudek,A., Słownik historii XX wieku, Kraków 1992.

Borejsza,J. W., Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919 - 1945, Wrocław, Warszawa, Kraków 2000.

Bullock, A., Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, Warszawa 1994.

Czornaja,L., Mielnikow,D., Adolf Hitler. Studium zbrodni,Warszawa 1988.

Grodziński, E., Filozofia Adolfa Hitlera w Mein Kampf, Warszawa, Olsztyn 1992.

Grünberg, K., Adolf Hitler. Biografia, Warszawa 1994.

Hitler, A., Moja Walka, , Kraków 1992.

Knopp, G. Hitler- dziedzictwo zła, tłum. R. Turczyn, Warszawa 1999.

Kopaliński, W., Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, Warszawa 2000.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Sygulska, K. 2017. ,,Urodził się na swoje własne i całego świata nieszczęście" – biografia Adolfa Hitlera, która wpłynęła na losy ludzkości. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 98–105.