Fanfik miłosny, erotyczny czy ze slashem? Oblicza miłości w utworach internetowych fanów

Autor

  • Martyna Werra Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

fan fiction, Internet, miłość, fanfik miłosny, fanfik erotyczny, fanfik ze slashem

Abstrakt

Z powstaniem Internetu wiąże się upowszechnienie i dynamiczny rozwój nowego gatunku literackiego określanego jako fan fiction, uprawianego przez fanów różnych książek, filmów, seriali czy gier komputerowych. Celem niniejszego artykułu jest omówienie trzech podgatunków fan fiction podejmujących próbę ukazania miłości dwojga bohaterów. Są to: fanfik miłosny, erotyczny i ze slashem. W artykule zaprezentowano cechy wyróżniające te trzy podgatunki, a także strategie łączenia bohaterów w pary stosowane przez internetowych twórców. Przedstawiono również najczęściej powtarzające się typy bohaterów występujących w fanfikach miłosnych, erotycznych i ze slashem. W artykule pojawiają się odwołania do fanfików opartych na różnych źródłach: książkach, filmach, serialach telewizyjnych.

Fanfick romantic, erotic or slash? Varied faces of love in Internet fans’ pieces

 

Abstract:

With the creation  of the Internet associates  getting common comes the development of a new literary species called fan fiction, that is practiced by fans of different books, movies, TV series or computer games.The focus  of this article is covering three fan fiction subspecies that attempt to unveil love of two characters. They are: romantic, erotic and slash fanfick. In the article characteristics of these three subspecies are presented, as well as pairs making strategies that Internet authors practice. Types of romantic, erotic and slash fanficks characters, who recur most often, are presented too. In the article is  a figure appealing to fanficks based on different sources: books, movies, TV series.

Keywords: fan fiction, Internet, love, romantic fanfick, erotic fanfick, slash fanfick

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Teksty źródłowe:

A mothers advice, https://www.fanfiction.net/s/8199660/9/A-mother-s-advice, 13.12.2015.

A Random Happenstance, https://www.fanfiction.net/s/11238016/1/A-Random-Happenstance, 15.12.2015.

Buzi, https://www.fanfiction.net/s/6803724/1/Buzi, 13.03.2016.

...Came a Seed, http://www.academyofbards.org/fanfic/l/leadfox_seed.html, 15.12.2015.

Lily Evans i Filar Równowagi, http://lili-i-james-milosc-czy-masakra.blog.onet.pl/2005/06/13/wszystko-kiedys-dogasa/, 15.12.2015.

Love and Vengeance, http://www.academyofbards.org/fanfic/a/ashley_lav.html, 15.12.2015.

Niedorzeczne rozważania o Wężach i Miotłach, https://www.fanfiction.net/s/11447791/1/Niedorzeczne-Rozwa%C5%BCania-o-W%C4%99%C5%BCach-i-Miot%C5%82ach, 13.03.2016.

Silver Smile, https://www.fanfiction.net/s/2083129/1/Silver-Smile, 13.12.2015.

Spellbound, https://www.fanfiction.net/s/7744819/1/Spellbound, 15.12.2015.

Street Life, https://www.fanfiction.net/s/2346227/1/Street-Life, 13.12.2015.

The Thorns of His Love, https://www.fanfiction.net/s/7535642/1/The-Thorns-of-His-Love, 13.12.2015.

Thoughts in the Night, https://www.fanfiction.net/s/11591766/1/Thoughts-in-the-Night, 15.12.2015.

Bibliografia:

Gąsowska L., Praktyka pisania fan fiction. Tutorial fanfikowca, „Zagadnienia rodzajów literackich” 2013, t. LVI, z. 2 (112).

Genres in the Internet. Issues in the theory of genre, Giltrow J., Stein D., Benjamins J. (eds.), Amsterdam 2009.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.

Gumkowska A. (red.), Tekst w sieci 2, Warszawa 2009.

Joinson A.N., Understanding the Psychology of Internet Behaviour. Virtual World, Real Lives, Nowy Jork 2003.

Oberc A., Ja piszę, ty piszesz, oni piszą. Literacka twórczość fandomu, „Zagadnienia rodzajów literackich” 2013, t. LVI, z.2.

Ulicka D. (red.), Tekst (w) sieci, Tekst, język, gatunki, t. 1 Warszawa 2009.

Wallace P., Psychologia Internetu, Poznań 2001.

Netografia:

Fanlore, Slash,http://fanlore.org/wiki/Slash, 13.12.2015.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Werra, M. 2017. Fanfik miłosny, erotyczny czy ze slashem? Oblicza miłości w utworach internetowych fanów. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 479–484.