Relacje między postaciami w filmach animowanych dla dzieci

Autor

  • Katarzyna Śmiałowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

animowane seriale dla dzieci, kreskówki, badanie, relacje między dziewczętami

Abstrakt

Celem artykułu jest refleksja nad możliwością korzystania z serialu animowanego jako narzędzia aktywizacji społecznej i szerzenia równouprawnienia. Autorka prezentuje potencjał edukacyjny kultury popularnej, koncentrując swoje analizy na serialach animowanych
dla dzieci. Podstawową jej obserwacją jest stwierdzenie, że choć współcześnie dziewczęta bywają głównymi bohaterkami kreskówek, to jednak wszystkie żeńskie postacie żyją
w świecie zmonopolizowanym przez chłopców. W animowanym świecie istnieje tylko kilka przykładów przyjaźni między dziewczętami, a grupy dziewcząt są prawie nieobecne.
Z drugiej strony, nowe kreskówki są coraz bardziej emancypujące, a niektóre z nich oferują młodym dziewczętom prawdziwe upodmiotowienie. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w Polsce.

 

Relations between  female characters in cartoons

Abstract

The aim of the article is a reflection on the possibility of using a TV animated series as a tool of social activation and spreading equality. The author presents the educational potential of popular culture focusing her analysis on the animated series for children. The basic observation is that nowadays there are some cartoons with girl leads, but all these female characters live in a world monopolised by boys. In animated world there are only a few examples of girls’ friendships and groups of girls are almost absent. On the other hand, new cartoons are more and more emancipating and some of them offer empowerment to young girls. This article reports the findings of a study conducted in Poland.

Key words: animated series for children, cartoons, research, the relationship between girls

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Brown L. M., Girlfighting: Betrayal and Rejection Among Girls, New York/London 2003.

Krajewska A., Obraz świata społecznego w filmach animowanych dla dzieci, [w:] Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, Łaciak B. ( red.), Warszawa 2003

Samborska I., Przedszkolak i bajki telewizyjne, Katowice, „Edupress” nr 5/2003.

Walter N. Żywe lalki. Powrót seksizmu, Warszawa 2012.

Netografia:

http://www.audiowizualni.pl/index.php/aktualnosci/teksty-problemowe/teksty-problemowe-telewizja/5406-czy-telewizja-jest-dla-dzieci-raport-z-badan-da-vinci-learning, 27.12.2014.

Ocena oferty programowej adresowanej przez nadawców do dzieci i młodzieży

(na podstawie monitoringu programów telewizyjnych naziemnych, nadanych w okresie 29 września – 5 października 2008 roku), http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2009_02.pdf, 09.02.2015.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Odlotowe_agentki, 09.02.2015.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Śmiałowicz, K. 2017. Relacje między postaciami w filmach animowanych dla dzieci. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 464–478.