Obraz dziecka z niepełnosprawnością w literaturze dziecięcej i młodzieżowej

Autor

  • Anna Mężyk Uniwersytet Wrocławski

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, literatura dziecięca i młodzieżowa, normalność, dziecko

Abstrakt

W artykule zostanie podjęta próba analizy sposobów kreacji postaci dziecka z niepełnosprawnością w tekstach polskich i obcych w literaturze XX i XXI w. Podstawą obserwacji będą wybrane dzieła literatury dziecięcej i młodzieżowej. Uwaga skoncentruje się na sposobach przedstawiania relacji między jednostką a społeczeństwem w kontekście podejścia do inności. Refleksją objęte zostaną także rozważania dotyczące pojęcia normy i normalności. Całość dopełnią spostrzeżenia na temat sposobów oswajania problemu inności w literaturze dziecięcej i młodzieżowej.

 

Depiction of a disabled child in children's literature

Abstract

In this paper the analysis of creation of a child with disability in the texts of Polish and foreign literature in the 20th and 21st century will be presented. The selected works of children's literature will be interpreted. Attention will focus on ways of presentations of the relationship between the individual and society in the context of the idea of difference. The concept of norms and normality will be discussed. This paper will be completed with consideration about  the presentation of the problem of otherness in children’s literature.

 

Key words: disability, children's literature, normality, child

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Tekst źródłowe

Elliott R., Tak jest i już, Katowice 2012.

Friis-Baastad B., Nie zabierajcie misia!, Warszawa 1971.

Janssen K., Mój brat jak huragan, Moska, Gdańsk 2004.

Jędrzejewska-Wróbel R., Kosmita, Bielsko-Biała 2008.

Piotrowska E., Żółte kółka. Mam na imię inna, Warszawa 2011.

Ryrych K., Wyspa mojej siostry, Warszawa 2011.

Terakowska D., Poczwarka, Kraków 2001.

Bibliografia

Adamczykowa Z., Literatura dziecięca. Funkcje – kategorie – gatunki, Warszawa 2004.

Baluch A., Odsłonić to, co ukryte, czyli od myszki do Myszki w różnych odmianach literatury fantastycznej, [w:] G. Leszczyński (red.), Kulturowe konteksty baśni. T 1. Rozigrana córa mitu, Poznań 2005.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1996.

Błeszyński J., Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia, Słupsk 1998.

Bolińska M., Zdarzenia niepunktualne. Biograficzny i antropologiczno-kulturowy kontekst opowieści o biegu ludzkiego życia w prosie Doroty Terakowskiej, Kielce 2013.

Bula D., Niepełnosprawność w literaturze dla dzieci i młodzieży w czasopiśmie, „Guliwer” 2014, nr 1.

Jastrzębska-Golonka D., Piękno i brzydota jako kulturowe wyznaczniki oceny osób niepełnosprawnych : (na przykładzie "Poczwarki" Doroty Terakowskiej), [w:] D. Jastrzębska-Golonka, A. Rypel (red.), Język, estetyka, sztuka, 2014.

Kąkiel M., Życie wśród wysp, „Nowe książki” 2011, nr 6.

Krajewska M., Obca planeta, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 106.

Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia, Poznań 2011.

Polański E. (red.), Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2008.[14] Sobolewska A., Cela: odpowiedź na zespół Downa, Warszawa 2002.

Włodarczyk A., Etyka interpretacji tekstu literackiego. Postmodernizm. Humanizm. Dydaktyka, Kraków 2014.

Woynarowska A., Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie, Kraków 2010.

Zalewska M., Trudne macierzyństwo: sytuacja psychologiczna matki z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] D. Kornas – Bieli D. (red.), Oblicza macierzyństwa, Lublin 1999.

Netografia

Autyzm to nie choroba, https://www.polskieradio.pl/130/3153/Artykul/1518151,Autyzm-to-nie-choroba, 12.09.2015r.

Zakrzewska-Manterys E., Nasze własne życiowe tsunami, http://www.bardziejkochani.pl/co- robimy/konferencje/viii-miedzynarodowa-konferencja-z-cyklu-czas-dla-rodzicow/, 16.12.2012.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Mężyk, A. 2017. Obraz dziecka z niepełnosprawnością w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 415–422.