Działalność edukacyjna Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi. Strategia i innowacyjność

Autor

  • Agnieszka Ochenkowska Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Słowa kluczowe:

Fundacja im. Lesława A. Pagi, edukacja, projekty, rynek, absolwenci, praca, humanistyka

Abstrakt

Niedopasowanie absolwentów uczelni wyższych do rynku pracy powoduje straty rzędu 12 mld złotych rocznie – wynika z raportu ekspertów z Fundacji im. Lesława A. Pagi. Straty te przekładają się na gospodarkę i życie społeczne. Na tle tych problemów jako pozytywny przykład można wymienić działalność Fundacji, oferującej młodym ludziom edukacyjne projekty. Zwiększają one ich konkurencyjność na rynku pracy i pozwalają spotkać się z mentorami. Artykuł przedstawi cele Fundacji im. Lesława A.Pagi oraz ukaże je na tle szerokiej gamy problemów edukacyjnych: stosunkowo niewielkiej innowacyjności, zwłaszcza polskiej humanistyki, oraz trudności ekonomicznych i społecznych młodych ludzi po studiach. 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

AKTY PRAWNE:

Ustawa z dn. 06 IV 1984 r. o fundacjach, (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

BIBLIOGRAFIA:

Barański R., Olejniczak A., Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Warszawa 2012

Borzęcki P. (red.), Wszystko o fundacjach, Łódź 1992

Górski A., Matysiak W., Torbus J. (red.), Rola fundacji w promocji nauki. Sympozjum. Materiały naukowe, Warszawa 1994

Kidyba A., Fundacje i stowarzyszenia: zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995

Kordasiewicz A., Sadura P. (red.), Edukacja obywatelska w działaniu, Warszawa 2013

Kotarski E., Fundacje stypendialne w dawnym Gdańsku, [w:] Opaliński E., Wiślicz T. (red.), Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, Warszawa 2000

Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2006

NETOGRAFIA:

Fundacja im. Lesława A. Pagi, III Edycja Liderów Ochrony Zdrowia, http://paga.org.pl/projekty/liderzy-ochrony-zdrowia/iii-edycja-liderow-ochrony-zdrowia?lang=pl, 20.12.2015

Tejże, V Edycja Akademii Energii, http://paga.org.pl/projekty/akademia-energii/v-edycja-akademii-energii?lang=pl, 20.12.2015

Tejże, VI Edycja Akademii Mediów i Analiz, http://paga.org.pl/projekty/akademia-analiz-i-mediow/vi-edycja-akademii-mediow-i-analiz?lang=pl, 20.12.2015

Tejże, VIII Edycja IndeksStart2Star, http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/viii-edycja-indeks-start2star?lang=pl, 20.12.2015

Tejże, X Edycja Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, http://paga.org.pl/projekty/akademia-liderow-rynku-kapitalowego/x-edycja-akademii-liderow-rynku-kapitalowego?lang=pl, 20.12.2015

Tejże, Polskie szkolnictwo wyższe a potrzeby rynku pracy, http://inwestycje.pl/gospodarka/-Polskie-szkolnictwo-wyzsze-a-potrzeby-rynku-pracy;255806;0.html, 20.12.2015

Tejże, O Fundacji, http://paga.org.pl/fundacja/, 20.12.2015

Tejże, SIGG, http://paga.org.pl/projekty/szkolna-internetowa-gra-gieldowa/sigg?lang=pl, 20.12.2015

Tejże, Young Innovators I, http://paga.org.pl/projekty/young-innovators/young-innovators-i?lang=pl, 20.12. 2015

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Ochenkowska, A. 2017. Działalność edukacyjna Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi. Strategia i innowacyjność. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 248–254.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE