Edukacja psychologiczna w szkole rodzenia

Autor

  • Jagoda Sikora Uniwersytet Śląski Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  • Urszula Kmieć Uniwersytet Śląski Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Słowa kluczowe:

szkoła rodzenia, edukacja psychologiczna, psychologia prenatalna, psychologia narodzin

Abstrakt

Z roku na rok zwiększa się liczba kobiet w ciąży, które uczęszczają do szkół rodzenia. Coraz częściej, poza bardzo istotną sferą fizjologicznej opieki nad ciężarną, do programu włącza się blok zajęć z zakresu psychologii. Do jego celów należy między innymi zwiększanie poczucia sprawstwa u ciężarnej, praca nad negatywnymi przekonaniami dotyczącymi macierzyństwa i porodu oraz zwiększenie poczucia przynależności. W poniższym artykule zostaną zaprezentowane szczegółowo cele, obszary i formy edukacji psychologicznej w szkole rodzenia w kontekście najnowszych doniesień naukowych.

 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Andersson L., Sundström-Poromaa I., Wulff M., Implications of antenatal depression and anxiety for obstetric outcome, “Obstetrics & Gynecology” 2004, No. 104

Areskog B., Kjessler B., Uddenberg N., Identification of women with significant fear of childbirth during late pregnancy, “Gynecologic and Obstetric Investigation” 1982, No. 13

Areskog B., Uddenberg N., Kjessler B., Background factors in pregnant women with and without fear of childbirth.J. Psychosom, “Obstetrics & Gynecology” 1983, No. 2

Areskog B., Uddenberg N., Kjessler B., Fear of childbirth in late pregnancy, “Gynecologic and Obstetric Investigation” 1981, No. 12

Baglio G., Donati S., Spinelli A., Do antenatal classes benefit the mother and her baby?, “Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine” 2003, No. 13(2)

Bączyk G., Cebulska V., Koźlak V., Michalak M., Bajek A., Poziom lęku przedporodowego u kobiet w ciąży, „Problemy Epidemiologii i Higieny” 2011, nr 92(4)

Bieleninik Ł., Preis J., Bidzan M., Uwarunkowania więzi emocjonalnej z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciążach wielopłodowych i pojedynczych, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2010, nr 3(3)

Bielawska-Batorowicz E., Psychologia prokreacji jako dziedzina badań i obszar praktycznej działalności psychologa, „Przegląd Psychologiczny” 1999, nr 42(1-2)

Chazan B., Organizacja opieki medycznej nad kobietą w ciąży, [w:] Bręborowicz G. H. (red.), Położnictwo i ginekologia, Warszawa 2005

Czarnocka J., Slade P., Prevalence and predictors of posttraumatic stress symptoms following childbirth, “British Journal of Clinical Psychology” 2000, No. 39

Datta S., Metody łagodzenia bólu podczas porodu, Warszawa 2008

Fijałkowski W., Szkoła Rodzenia, Warszawa 1994

Fijałkowski W., U progu rodzicielstwa, Wrocław 1992

Glynn L. M., Schetter C. D., Hobel C. J., Sandman C. A., Pattern of perceived stress and anxiety in pregnancy predicts preterm birth, Health Psychology, “Health Psychology” 2008, No. 27

Guszkowska M., Lęk przed porodem i determinujące go czynniki – przegląd literatury, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2012, nr 5(3)

Kędziora S., Znaczenie wybranych czynników osobowościowych i sytuacyjnych w przebiegu ciąży, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia Suplement” 1996, nr 13

Kołomyjec P., Suchocki S., Kędra-Rakoczy M., Wykształcenie i zachowania prozdrowotne ciężarnych biorących udział w zajęciach szkoły rodzenia oraz ich wpływ na przebieg porodu i stan noworodka, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia” 2007, nr 43(3)

Kossakowska K., Profilaktyka depresji poporodowej – rola personelu medycznego w rozpoznawaniu czynników ryzyka i symptomów choroby, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, nr 19(4)

Krupa M., Jesteś całym moim światem – o ciąży, porodzie i małym dziecku, Warszawa 1997

Lesiński J., Profilaktyka bólów porodowych, Warszawa 1956

Łukasik R., Waksmańska W., Golańska Ż., Woś H., Różnice w wyobrażeniach matki i ojca o życiu prenatalnym dziecka, „Problemy Pielęgniarstwa” 2007, nr 15

Ryding E. L., Wijma B., Wijma K., Post traumatic stress disorder after emergency cesarean section, “Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica” 1997, No. 76

Sipiński A., Kazimierczak M., Psychoprofilaktyka położnicza, [w:] Sipiński A. (red.), Opieka w położnictwie, Katowice 2012

Stelmasik-Turczyńska M., Adaptacja kobiety do roli matki w okresie ciąży – doniesienie z badań, [w:] Stopikowska M. (red.), Rodzicielstwo wobec wyzwań współczesnego świata, Gdańsk 2013

Syty K., Pilewska-Kozak A. B., Jakiel G., Reakcje kobiet i ich partnerów na fakt zaistnienia ciąży, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2008, nr 1(3)

Zasada J., Stopikowska M., Wybrane propozycje edukacyjne dla kobiet planujących ciążę, ciężarnych i młodych matek, [w:] Stopikowska M. (red.), Rodzicielstwo wobec wyzwań współczesnego świata, Gdańsk 2013

Zawadzka B., Psychologiczne problemy chorych nefrologicznie, [w:] Bętkowska-Korpała B., Gierowski J. K. (red.), Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie, Kraków 2007

Netografia:

Kornas-Biela D., Polski model psychoprofilaktyki porodowej według prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, http://oplodnosci.pl/index.php/plodnosc/ciaza-porod-laktacja/170-polski-model-psychoprofilaktyki-porodowej-wedlug-profesora-wlodzimierza-fijalkowskiego, 29.12.2015

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Sikora, J. i Kmieć, U. 2017. Edukacja psychologiczna w szkole rodzenia. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 149–158.

Numer

Dział

TRANSGRESJA