Podejmowanie decyzji przestępczej w kontekście zysków i strat

Autor

  • Agnieszka Tajak Uniwersytet Jagielloński Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Słowa kluczowe:

Podejmowanie decyzji przestępczej, kalkulacja zysków, kalkulacja strat, motywacja do przestępstwa, pedagogika resocjalizacyjna, ryzyko aresztowania

Abstrakt

Artykuł stanowi omówienie uwarunkowań procesu podejmowania decyzji przestępczych, motywowanych świadomymi pobudkami. Szczególna uwaga skierowana została na uwzględnienie samego procesu dokonywania kalkulacji zysków i strat przez przestępcę oraz postrzegania przez niego ryzyka aresztowania. Tekst podejmuje również problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej w kontekście świadomych decyzji przestępczych.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Apter M. J., Motivational Style in Everyday Life: A Guide to reversal Theory, Washington 2001

Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009

Dworzecki J., Szymczyk J., Kryminologia. Wybrane zagadnienia, Gliwice 2010

Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 1994

Marszałek M., Model przestępcy racjonalnego i efektywna polityka karna - okiem praktyka, „Prokurator” 2011, nr 3(47)

Matsued R. L., Rational choice research in criminology: Multilevel Framework, [w:] Wittek R., Snijders T., Nee V., Handbook of Rational Choice Social Research, New York 2010

Matsued R. L., Kreager D. A., Huizing D., Deterring Delinquents: rational choice model of Theft and violence, “American sociological review” 2006, Vol. 71

Piotrowski P., Rozbój. Uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalność sprawców, Warszawa 2011

Stanosz B., O racjonalności przekonań, „Bez dogmatu” 2006, nr 40

Studenski R., Ryzyko i ryzykowanie, Katowice 2004

Tajak A., Racjonalność motywów przestępstw, Kraków 2013, nr 7186088723(1), www.apd.uj.edu.pl., wydruk z dnia 04.04.2016

Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja, T. 2, Warszawa 2007

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Tajak, A. 2017. Podejmowanie decyzji przestępczej w kontekście zysków i strat. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 141–148.

Numer

Dział

TRANSGRESJA