Język jako narzędzie identyfikacji

Autor

  • Marta Janocha University of Wroclaw

Słowa kluczowe:

idiolekt, subjęzyk, identyfikacja grupowa, identyfikacja indywidualna, ślad językowy, ekspertyza pisma.

Abstrakt

Dokument nakreślony pismem ręcznym zawiera zespół cech graficznych charakteryzujących wykonawcę. Sposób posługiwania się strukturami językowymi oraz utrwalona w dokumencie treść mają ogromne znaczenie. Składanie prostych elementów w bardziej skomplikowane struktury językowe nie ma charakteru mechanicznego. Jest to proces o charakterze psychicznym, zatem również indywidualnym.  Wraz z powszechnym stosowaniem drukarek wzrasta rola śladów językowych jako narzędzia kryminalistycznej identyfikacji grupowej lub indywidualnej. W artykule zostaną wskazane możliwości wykorzystania śladu językowego w badaniach pismoznawczych. 

 

Language as a Tool of Identification

Abstract

The handwritten document contains a set of graphic features which characterize the author. Document content and the style of language usage plays a major role in the identification process. Transformation of simple language blocks into complex syntactical structures are not of a mechanical  nature. Since the nature of this process is psychological therefore it is also unique. With the widespread use of printers the role of language traces is rising as a tool for both particular and group forensic identification. The article will discern ways of language trace application in the research of handwriting studies.

Key words: idiolect, sublanguage, individual identification, group identification, language trace, handwriting expertise.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Feluś A., Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego, Poznań 2011.

Kądzielawa D., Mowa i język na podstawie dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, [w:] I. Kurcz (red.), H. Okuniewska (red.), Język jako przedmiot badań psycholingwistycznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka, Warszawa 2011.

Klemensiewicz Z., O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, [w:]M. R. Mayenowa (red.), Pochodzenie polskiego języka literackiego, Wrocław 1956.

Krzyżyk D., Frazeologizmy o rodowodzie mitologicznym piętą Achillesa gimnazjalistów? Wyniki badań, [w:] H. Synowiec (red.), Odmiany polszczyzny w szkole. Teoria i praktyka, Katowice 2013.

Niepytalska-Osiecka A., Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-sematyczna, Kraków 2014.

Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.

Wiśniewska H., Życie wulgaryzmów w ciągu dwu wieków, [w:] H. Synowiec (red.), Odmiany polszczyzny w szkole. Teoria i praktyka, Katowice 2013.

Koziczak A., Owoc M. (red.), Słownik terminów pismoznawczych, Kraków 2014, http://prawouam-stp.home.amu.edu.pl/j.htm, 29.11.2015.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Janocha, M. 2017. Język jako narzędzie identyfikacji. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 117–120.

Numer

Dział

TRANSGRESJA