Rada naukowa:

 • Aleksander Kobylarek - przewodniczący
 • Joanna Golonka-Legut, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
 • Luba Jakubowska, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Jurczyk-Romanowska, Uniwersytet Wrocławski
 • Jacek Gulanowski, Uniwersytet Wrocławski
 • Ilona Zakowicz, Uniwersytet Wrocławski
 • Aleksandra Marcinkiewicz- Wilk, Uniwersytet Wrocławski
 • Liliana Kołodziejczak, Uniwersytet Wrocławski
 • Urszula Lisowska, Uniwersytet Wrocławski

Komitet redakcyjny:

 • Aleksander Kobylarek - redaktor naczelny
 • Aleksandra Marcinkiewicz- Wilk- zastępca redaktora naczelnego
 • Beata Działa- redaktor tematyczny

 • Anna Brzezińska- redaktor tematyczny

 • Magdalena Kasprzyk- redaktor tematyczny
 • Magda Wieteska- redaktor tematyczny
 • Marcin Wilczek- redaktor tematyczny
 • Ewa Musiał – redaktor indeksujący
 • Piotr Kwiatkowski- redaktor statystyczny
 • Jowita Gromysz- redaktor językowy
 • Anna Mężyk- redaktor językowy
 • Bogumiła Kurzeja-redaktor językowy

 • Patrycja Krysiak-redaktor językowy

 • Katarzyna Hołojda-redaktor językowy

 • Justyna Rządeczko-redaktor językowy

 • Grzegorz Małecki-redaktor językowy

Tony King - korekta w j. angielskim

 

Sekretarz redakcji

    Kamil Błaszczyński

 

Redakcja rocznika 2011:

 • Agnieszka Gil – redaktor naukowy tomu
 • Ilona Zakowicz – drugi redaktor
 • Justyna Dwornik – trzeci redaktor
 • Ilona Zakowicz – sekretarz

Redakcja rocznika 2012:

 • Agnieszka Gil – redaktor naukowy tomu
 • Liliana Kołodziejczak - drugi redaktor

Redakcja rocznika 2013:

 • Liliana Kołodziejczak- redaktor naukowy tomu
 • Agnieszka Imbierowicz- drugi redaktor
 • Beata Działa- trzeci redaktor

Redakcja rocznika 2014:

Beata Działa

Anna Brzezińska

Piotr Mrygłodowicz

    

Lista recenzentów:

 • Leppert Roman, dr hab. prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 • Sinkewych Olga, Dr. of philosophy, Assoc. Prof. of Culture Chair, I.Franko Lviv National University, Lwów
 • Hertsjuk Dmytro, Dr. of pedagogics, Head of Pedagogics Department, I.Franko Lviv National University, Lwów
 • Ostrovska Kateryna, Dr. of Psychology, Assoc. Prof. of Psychology Department, I.Franko Lviv National University, Lwów
 • Melnyk Volodymyr, Prof.-Dr. of philosophy, Head of Philosophy Department, I.Franko Lviv National University, Lwów
 • Zajachkivska Nadija, Dr. of pedagogics, Assoc. Prof. of Pedagogics Department, I.Franko Lviv National University, Lwów
 • Gąsowski Tomasz, prof. zw. dr hab., Akademia Ignatianum, Instytut Kulturoznawstwa, Katedra Estetyki, Kraków
 • Rott Dariusz, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Katowice
 • Smołucha Janusz, dr hab., Akademia Ignatianum Instytut Kulturoznawstwa, Kraków
 • Semków Jerzy, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała
 • Żłobicki Wiktor, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Wrocław
 • Straś-Romanowska Maria, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Wrocław
 • Hasińska Zofia, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
 • Ładyżyński Andrzej, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Wrocław
 • Kiczka Karol, dr hab., Uniwersytet Wroclawski, Wydział Prawa administracji i Ekonomii, Wrocław
 • Chumiński Jędrzej, dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • Paź Bogusław, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
 • Robbins- Ruszkowski Jessica, PhD, profesor w Wayne State University, USA
 • Bednarek Stefan, dr. hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa, Wrocław
 • Leniv Zoriana, PhD, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów, Ukraina
 • Wawrzak- Chodaczek Mirosława, dr hab., Instytut Pedagogiki Uniwerystetu Wrocławskiego
 • Jędrychowska Barbara, dr hab., Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydawca:
Fundacja Pro Scientia Publica
ul. Redycka 37
51-169 Wroclaw