Czasopismo wprowadziło w 2011r. następujące procedury:

  • double blind rewiev
  • Ghostwriting Firewall