„Ogrody Nauk i Sztuk” rocznik 2015 (5) grudzień

 

Spis treści

 

Aleksander Kobylarek, Syzyfowe prace. O promowaniu młodych talentów naukowych w Polsce

DOI: 10.15503/onis2015.9.11  strona artykułu

 

ETYKA

Wacław Romer, Wybrane aspekty taoistycznej praktyki wéiwúwéi

DOI: 10.15503/onis2015.15.22  strona artykułu

Paweł Kosiński, Zagadnienie pochodzenia idei Boga w ujęciach Kartezjusza i J. L. Wolzogena

 DOI: 10.15503/onis2015.23.31 strona artykułu

Jan Skarbek-Kazanecki, Kamień narzędziem puryfikacji: kamienowanie starożytnych Greków jako rytuał oczyszczenia

DOI: 10.15503/onis2015.32.40  strona artykułu

Dominik Figiel, Ideał wychowania faszystowskiego

DOI: 10.15503/onis2015.41.48 strona artykułu

Karolina Piech, Konstytucyjność ustawy „o zaburzonych”. Podstawa prawna izolacji postpenalnej i nadzoru prewencyjnego w polskim porządku prawnym

 DOI: 10.15503/onis2015.49-57 strona artykułu

Bartosz Wilk, Czy zakazać uczestnikom zgromadzeń zasłaniania twarzy? Analiza prezydenckich projektów zmiany Prawa o zgromadzeniach

 DOI: 10.15503/onis2015.58.65 strona artykułu

Łukasz Pilarczyk, Karalne posiadanie narkotyków w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 DOI: 10.15503/onis2015.66.73 strona artykułu

Magdalena Debita, Prawne i moralne aspekty eutanazji w świetle polskiej regulacji prawnej oraz nauki społecznej Kościoła Katolickiego

 DOI: 10.15503/onis2015.74.83 strona artykułu

Wiola Friedrich, Przestępczość w kontekście uwarunkowań psychologicznych sprawców

 DOI: 10.15503/onis2015.84.93 strona artykułu

Jakub Zabłocki, Istota etyki radcy prawnego

 DOI: 10.15503/onis2015.94.98 strona artykułu

Anna Rocławska, Czy polski ustawodawca wymaga od sędziów ‘dzielności etycznej’? Rozważania na tle ustawowego wymogu ‘nieskazitelności charakteru’

 DOI: 10.15503/onis2015.99.110 strona artykułu

Michał Wojna, Powołanie się na fakt nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w toku czynności sprawdzających jako przesłanka zastosowania sankcyjnej stawki podatku od spadków i darowizn

 DOI: 10.15503/onis2015.111.115 strona artykułu

Elżbieta Szulc-Wałecka, Przywództwo polityczne w samorządzie terytorialnym

 DOI: 10.15503/onis2015.116.124 strona artykułu

Emil Kwidziński, Ekologizm jako ideologia polityczna – na przykładzie Niemiec i Francji

DOI: 10.15503/onis2015.125.132  strona artykułu

 

TRANSGRESJA

Anna Kubicka, Średniowieczne miasto oczami archeologa – ile prawdy jest w dzisiejszym wyobrażeniu przeszłości?

 DOI: 10.15503/onis2015.135.140 strona artykułu

Weronika Kocela, O niebezpieczeństwach podczas ciąży, porodu i połogu w polskich poradnikach medycznych z drugiej połowy XVIII wieku

 DOI: 10.15503/onis2015.141.145 strona artykułu

Bogumiła Kurzeja, Who are you? Wokół fundamentalnych pytań o tożsamość – na podstawie Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla

 DOI: 10.15503/onis2015.146.150 strona artykułu

Kamil Markisz, Nieważne, jakiego koloru jest kot - ważne, by łapał myszy.

Deng Xiaoping i droga komunistycznych Chin do kapitalizmu

 DOI: 10.15503/onis2015.151.158 strona artykułu

Krystian Macheta, Wpływ autorytetu literackiego na emocje odbiorcy podczas czytania poezji – omówienie wyników eksperymentu

 DOI: 10.15503/onis2015.159.164 strona artykułu

Marcin Wilczek, Readaptacja społeczna bezdomnych. Studium indywidualnych przypadków

 DOI: 10.15503/onis2015.165.172 strona artykułu

Sylwia Bokuniewicz, Funkcjonowanie w środowisku społecznym osób wykazujących cechy psychopatyczne. Analiza teoretyczna

 DOI: 10.15503/onis2015.173.182 strona artykułu

Michalina Kasprzak, Beata Latos, Jonasz Pawlaczyk, Romantyczni szaleńcy z głowami w chmurach czy śmiałkowie uparcie dążący do celu? – analiza porównawcza marzeń dzieci z Biharamulo (Tanzania), Laare (Kenia) oraz Czaplinka (Polska)

 DOI: 10.15503/onis2015.183.190 strona artykułu

Beata Działa, Sztuka krytyczna jako medium edukacji osób dorosłych – wyniki badań

 DOI: 10.15503/onis2015.191.202 strona artykułu

Monika Nawrocka, Wprowadzenie do predykcji z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i metod statystycznych

 DOI: 10.15503/onis2015.203.211 strona artykułu

Dagmara Dziedzic, Wojciech Włodarczyk, Zastosowanie gier skierowanych na cel do anotacji korpusów językowych

 DOI: 10.15503/onis2015.212.220 strona artykułu

Anna Starkowska, Psychologia poznawcza w testach wiedzy -
co można zrobić, aby zwiększyć prawdopodobieństwo celnego strzału?

 DOI: 10.15503/onis2015.221.227 strona artykułu

 

DOŚWIADCZENIE

Patrycja Amrozińska, Kobiecość w pradziejach - ozdoby w kulturze luboszyckiej

 DOI: 10.15503/onis2015.231.234 strona artykułu

Anna Varanytsya, Jaka szkoła, taki nauczyciel, czyli narodowościowe konteksty pracy nauczyciela ludowego w Galicji drugiej połowy XIX i początku XX wieku

 DOI: 10.15503/onis2015.235.244 strona artykułu

Alina Sobol, Miejsce nauki historycznej w perspektywie ideologicznej bolszewików (1917-1931)

 DOI: 10.15503/onis2015.245.252 strona artykułu

Katarzyna Śliwak, Działalność gen. Józefa Hallera w strukturach resortu edukacji w rządzie na uchodźstwie podczas II wojny światowej

 DOI: 10.15503/onis2015.253.260 strona artykułu

Katarzyna Śliwak, Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Teheranie w latach II wojny światowej- charakterystyka działań edukacyjnych dla polskich uchodźców

 DOI: 10.15503/onis2015.261.268 strona artykułu

Kinga Mazurkiewicz, Neuro z pedagogiką

 DOI: 10.15503/onis2015.269.277 strona artykułu

Jagoda Sikora, Endocentryzm i egzocentryzm moralny, aprobata społeczna i empatia u wolontariuszy hospicyjnych

 DOI: 10.15503/onis2015.278.284 strona artykułu

Dominika Przybyszewska, Osoba z niepełnosprawnością w świadomości uczniów klas szóstych

 DOI: 10.15503/onis2015.285.296 strona artykułu

Katarzyna Błońska, Troska o siebie jako wyraz zdrowego ustosunkowania wobec własnej osoby

 DOI: 10.15503/onis2015.297.305 strona artykułu

Magda Wieteska, Za młodzi, za biedni? Orientacja na małżeństwo młodych dorosłych niebędących w związku małżeńskim

 DOI: 10.15503/onis2015.306.316 strona artykułu

Aneta Worska, Anna Szumilewicz, Przeciwwskazania do prenatalnej aktywności fizycznej a poziom wiedzy przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej

DOI: 10.15503/onis2015.317.323 strona artykułu

 

DYNAMIKA

Sylwia Iglewska, Aspekty socjolingwistyczne w badaniach procesu ewolucji systemu antroponimicznego. Zarys tematu

 DOI: 10.15503/onis2015.327.330 strona artykułu

Lidia Pauch, Gniew, strach i nadzieja w uporczywych konfliktach międzygrupowych –związek emocji z powstawaniem barier na drodze do pokoju

 DOI: 10.15503/onis2015.331.337 strona artykułu

Karolina Pius, Natalia Miętus, Agnieszka Olchowik, Iga Parkitna, Wpływ muzyki na zapamiętywanie u osób z doświadczeniem muzycznym

 DOI: 10.15503/onis2015.338.344 strona artykułu

Lucyna Myszka, Planowanie i zarządzanie karierą jako podmiotowa własność jednostki

 DOI: 10.15503/onis2015.345.352 strona artykułu

Aleksandra Guśpiel, Dialog i relacje między dorastającymi dziećmi a rodzicami na podstawie badań przeprowadzonych w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

 DOI: 10.15503/onis2015.353.366 strona artykułu

Aleksandra Antonik, Edukacja włączająca i integracyjna. O pozornej tożsamości znaczeń

 DOI: 10.15503/onis2015.367.372 strona artykułu

Marta Kierska, Psychospołeczne zagrożenia zawodowe  w środowisku funkcjonariuszy Służby Więziennej

 DOI: 10.15503/onis2015.373.382 strona artykułu

Liliana Kołodziejczak,  Wielofunkcyjne centrum pomocy dla dzieci, młodzieży i rodzin – nowatorskie rozwiązania placówki Leinerstift w Niemczech

 DOI: 10.15503/onis2015.383.387 strona artykułu

Mariusz Maziarz, Adam Smith pomylił się. To nie egoistyczne jednostki, lecz silne wspólnoty powodują szybszy rozwój ekonomiczny

 DOI: 10.15503/onis2015.388.399 strona artykułu

Kamil Glinka, Marketing we współczesnej polityce miejskiej – przykład dużych miast Dolnego Śląska

DOI: 10.15503/onis2015.400.408 strona artykułu

Anna Maciąg, Analiza Statusu Organizacji Pożytku Publicznego [OPP]. Stowarzyszenie Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego [NZS UWr] jako jednostka planująca uzyskanie statusu OPP – analiza SWOT

DOI: 10.15503/onis2015.409.417 strona artykułu

 

EKSPRESJA

Paweł Spyra, Między reportażem a feature. Teoria i praktyka

 DOI: 10.15503/onis2015.421.426 strona artykułu

Monika Wąchocka, Zwierzęta w wybranych apokryfach Starego i Nowego Testamentu

  DOI: 10.15503/onis2015.427.432 strona artykułu

Olga Ziółkowska, Marginalia w  Rozmyślaniach dominikańskich. Prolegomena

  DOI: 10.15503/onis2015.433.441 strona artykułu

Karolina Borowiec, Na styku języków – o kłopotach z nazywaniem pewnej grupy zjawisk. Wokół tekstów powstałych w XV w. na Śląsku

  DOI: 10.15503/onis2015.442.448 strona artykułu

Jolanta Kasperek, Jak chwalono młodą parę, czyli o mowach weselnych Andrzeja Chryzostoma Załuskiego

 DOI: 10.15503/onis2015.449.455 strona artykułu

Agnieszka Ochenkowska, Echa tradycji renesansowej w wybranych pieśniach Józefa Morelowskiego

 DOI: 10.15503/onis2015.456.465 strona artykułu

Tomasz Baudysz, LalkaLudzie bezdomni. Z zagadnień tragizmu bohaterów

 DOI: 10.15503/onis2015.466.471 strona artykułu

Ewa Mikuła, Bliźniacze formy- bliźniacze twory. Zez Stefana Grabińskeigo i William Wilson Edgara Allana Poe

 DOI: 10.15503/onis2015.472.480 strona artykułu

 Anna Mężyk, Obraz dziecka niepełnosprawnego w twórczości Adolfa Dygasińskiego

 DOI: 10.15503/onis2015.481.489 strona artykułu

Danuta Marta Hebda, Maria Rodziewiczówna – wzór kresowej ziemianki

 DOI: 10.15503/onis2015.490.498 strona artykułu

Piotr Kuligowski, Ruszyć masy, odzyskać Polskę… Figura żołnierza-obywatela w polskiej myśli politycznej przed 1945 r.

 DOI: 10.15503/onis2015.499.507 strona artykułu

Magdalena Kuczek, W kręgu literatury żołnierskiej. Strategie pisania o wojnie w pamiętnikach żołnierzy II wojny światowej

DOI: 10.15503/onis2015.508.516 strona artykułu

Anna Ciarkowska, (Prze)pisać siebie. O Zeszytach Piotra Rawicza

 DOI: 10.15503/onis2015.517.521 strona artykułu

Dorota Jędraś, Niewidzialny pochód I. Kambanellisa jako obraz przemian zachodzących w twórczości autora oraz w dramaturgii nowogreckiej lat osiemdziesiątych XX wieku

 DOI: 10.15503/onis2015.522.527 strona artykułu

Magdalena Kowalska, Wybrane aspekty twórczości Wandy Karczewskiej w perspektywie powieściopisarstwa Nathalie Sarraute

 DOI: 10.15503/onis2015.528.534 strona artykułu

Aleksandra Imosa, Buddyzm w literaturze na przykładzie opowiadania

Iwan Kublachanow Wiktora Pielewina

 DOI: 10.15503/onis2015.535.540 strona artykułu

Anna Pietrzyk, Fotografia pogrzebowa w polskiej obyczajowości funeralnej wczoraj i dziś

 DOI: 10.15503/onis2015.541.551 strona artykułu

Diana Długosz-Jasińska, Historia i analiza treści pięciu chińskich drzeworytów noworocznych przedstawiających kobiety z dziećmi, z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pochodzących z warsztatu Dai Lianzeng z Yangliuqing

 DOI: 10.15503/onis2015.552.561 strona artykułu

Marta Maria Matusik, Jesteśmy z wami, ludzie walczącej Korei. Obraz Korei Północnej w Polskiej Kronice Filmowej 1947 – 1984

 DOI: 10.15503/onis2015.562.570 strona artykułu

Agata Pospieszyńska, Kino beur jako wyraz przemian społeczno-kulturalnych we Francji

 DOI: 10.15503/onis2015.571.576 strona artykułu

Łukasz Matuszyk, Po drugiej stronie ekranu. O pochodzeniu i charakterze e-liberatury

 DOI: 10.15503/onis2015.577.585 strona artykułu

Magdalena Maria Jaroń, Czy fenomenologia wystarczy? Pogranicza abstrakcjonizmu na przykładzie twórczości Marty Tomczyk

 DOI: 10.15503/onis2015.586.593 strona artykułu

Martyna Mizerkiewicz, ‘Doświadczenie podmiotu’ i ‘muzyczna melancholia’– o dwóch wierszach Witolda Wirpszy

 DOI: 10.15503/onis2015.594.600 strona artykułu

Agnieszka Narewska, Gdy literatura spotyka się z tańcem, czyli o baletowych inscenizacjach Piaskuna E.T.A. Hoffmanna

 DOI: 10.15503/onis2015.601.607 strona artykułu

Paweł Spyra, O Przemyślu i historii w Senniku galicyjskim Anny Strońskiej

 DOI: 10.15503/onis2015.608.614 strona artykułu

INDEX