Czasopismo indeksowane przez:

-Index Copernicus (3,98 w 2013 r.),

-CEEOL,

-CEJSH,

-EBSCO,

-BazHum.