Hnatów, A. (2017). Świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w podatku od towarów i usług. Ogrody Nauk I Sztuk, 6(6), 70–77. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2016.70.77