Patonia, L. (2017). Muzykoterapia w poszukiwaniu sensu życia przez osoby w podeszłym wieku. Ogrody Nauk I Sztuk, 6(6), 263–269. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2016.263.269