Byrska, K. (2017). Jak Francuzi uczą historii, czyli wizerunek Polski we francuskich podręcznikach szkolnych. Ogrody Nauk I Sztuk, 6(6), 121–133. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2016.121.133