Janocha, M. (2017). Język jako narzędzie identyfikacji. Ogrody Nauk I Sztuk, 6(6), 117–120. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2016.117.120